Odnowimy kwatery wojenne

Złożony przez Miasto Żyrardów projekt, został rozpatrzony pozytywnie przez Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego, który przyznał środki w ramach programu Groby i cmentarze wojenne w kraju.

Miasto Żyrardów pozyskało 129 600 zł na realizację zadania pn.: Odnowa kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego poległych w latach 1918–1921. Celem zadania jest utrzymanie właściwego stanu miejsca pamięci na żyrardowskim cmentarzu tj. wydzielonej w 1930 r. kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego poległych w latach 1918–1921.

Zaplanowano prace przy obelisku oraz ceglanym murze i dwóch marmurowych tablicach z inskrypcjami oraz wykonanie/odtworzenie granitowych krzyży nawiązujących w formie z okresu międzywojennego wraz z uporządkowaniem terenu i wykonaniem niezbędnych nasadzeń. Przed przystąpieniem do prac niezbędne jest wykonanie dokumentacji technicznej uzgodnionej z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Prace zaplanowano do wykonania w roku bieżącym, w związku z zbliżającą się 100. Rocznicą „Cudu nad Wisłą” – Bitwy Warszawskiej.

29293
29018

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury,
uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa,
zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.