Jak umówić się na spotkanie z Prezydentem?

 1. Przedstawić prośbę o spotkanie z Prezydentem Miasta Żyrardowa wraz z informacjami:
  • przedmiot spotkania
  • dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres, telefon)
 2. Prośbę można przekazać:

  Z uwagi na zakres spraw podlegających Prezydentowi Miasta Żyrardowa, część kompetencji Prezydent przekazał swoim zastępcom i dyrektorom wydziałów, do których może bezpośrednio skierować daną osobę w celu rozpatrzenia określonej sprawy.

 3. Mieszkańcy mogą zgłaszać sprawy, które toczą się w Urzędzie Miasta Żyrardowa i nie zostały rozstrzygnięte zarówno w merytorycznych wydziałach jak i u zastępców Prezydenta.
  Spotkania mieszkańców poprzedzone są osobistym, telefonicznym lub mailowym zgłoszeniem się mieszkańca do Sekretariatu Urzędu Miasta Żyrardowa.
 4. Dodatkowo Prezydent spotyka się z mieszkańcami podczas:
  • Spotkań z samorządami mieszkańców.