Programy profilaktyczne realizowane przez Miasto Żyrardów w 2020 roku

 • Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Celem programu jest zapobieganie alkoholizmowi. Koordynatorem działań jest Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, tel. 46 858-15-71.
 • Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii. Celem programu jest zapobieganie narkomanii. Koordynatorem działań jest Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, tel. 46 858-15-71.
 • Miejski Program Promocji Zdrowia i Prewencji Chorób Układu Krążenia „Czas dla serca”. Celem programu jest zapobieganie chorobom układu krążenia. W ramach programu odbywają się zajęcia sportowe na sali i basenie, korzysta z nich ok. 50 ćwiczących.
 • Program zapobiegania próchnicy u dzieci 8-letnich. Celem programu jest poprawa stanu uzębienia u dzieci. Przegląd stanu jamy ustnej, porady ortodontyczne, lakowanie zębów stałych, doraźna pomoc w nagłych przypadkach. Program realizowany Risorius Stomatologia Renata Sznajder, Gabinet Stomatologiczny ul. Limanowskiego 30, tel. 512 810 402.
 • Profilaktyka nowotworu piersi „Nasze zdrowie w naszych rękach”. Program realizowany przez Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym „Amazonki” skierowany głównie do kobiet z problemami onkologicznymi i ich rodzin. Porady specjalisty, zajęcia profilaktyczno-usprawniające, prelekcje, pogadanki. tel. 516-016-268.
 • Badania mammograficzne. Zapobieganie nowotworom piersi u kobiet w wieku 40–49 lat i powyżej 69 roku życia. Realizator NZOZ Medica, na terenie przychodni mieszczącej się w Żyrardowie, ul. Wyspiańskiego 6 B. Rejestracja pod numerem tel. 42 254 64 10 lub 517-554-004.
 • Profilaktyka i pomoc dla diabetyków „Cukrzyca – chroń swoją rodzinę”. Skierowany do osób chorych na cukrzycę i ich rodzin realizowany przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Miejsko-Powiatowy w Żyrardowie. tel. 512-918-026.
 • Program samopomocy wśród osób niedowidzących ”Pokonywanie barier osób słabowidzących i niewidomych” realizowany przez Polski Związek Niewidomych koło Żyrardów ul. Bankowa 5. Pomoc osobom niewidomym i niedowidzącym: edukacja ludzi, zwiększanie bezpieczeństwa, pomoc chorym, nauka chodzenia z białą laską w terenie przestrzennym, tel. 501-510-944.
 • Program profilaktyczny „Zdrowy styl życia bez nałogów”, którego celem jest zapobieganie nałogom wśród uczniów szkół podstawowych. Prelekcje, pogadanki, rozmowy indywidualne, projekcje filmów. Realizator NZOZ „Szkol-Med”.
 • Program profilaktyczny „Zapobiegajmy HIV/AIDS”, skierowany do uczniów szkół podstawowych realizowany przez NZOZ „Szkol-Med”. Krótkie pogadanki, rozmowy indywidualne.
 • Punkt do spraw narkomanii dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin. Czynny raz w tygodniu w środy w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie ul. Armii Krajowej 3. Porad udziela specjalista terapii uzależnień.
 • Program korekcyjny TUKA/N jest programem skierowanym do młodzieży eksperymentującej z alkoholem i narkotykami. Realizowany na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie ul. Armii Krajowej 3. Z porad i konsultacji korzystają uczniowie, rodzice i pedagodzy.

Więcej informacji na temat realizowanych programów profilaktycznych uzyskać można w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Żyrardowa, tel.: 46 858 15 71, email: