Programy profilaktyczne realizowane przez Miasto Żyrardów w 2021 roku.

  • Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Celem programu jest zapobieganie alkoholizmowi. Koordynatorem działań jest Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, tel. 46 858-15-71.
  • Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii. Celem programu jest zapobieganie narkomanii. Koordynatorem działań jest Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, tel. 46 858-15-71.
  • Miejski Program Promocji Zdrowia i Prewencji Chorób Układu Krążenia „Czas dla serca”. Celem programu jest zapobieganie chorobom układu krążenia. W ramach programu odbywają się zajęcia sportowe, korzysta z nich ok. 50 osób.
  • Program zapobiegania próchnicy u dzieci 8-letnich. Celem programu jest poprawa stanu uzębienia u dzieci. Przegląd jamy ustnej, porady ortodontyczne, lakowanie zębów stałych, doraźna pomoc w nagłych przypadkach. Program realizowany Risorius Stomatologia Renata Sznajder, Gabinet Stomatologiczny ul. Limanowskiego 30, tel. 512 810 402.
  • Profilaktyka nowotworu piersi „Nasze zdrowie w naszych rękach”. Program realizowany przez Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym „Amazonki” skierowany głównie do kobiet z problemami onkologicznymi i ich rodzin. Porady specjalisty, zajęcia profilaktyczno-usprawniające, prelekcje, pogadanki. tel. 516-016-268.
  • Badania mammograficzne. Zapobieganie nowotworom piersi u kobiet w wieku 40–49 lat i powyżej 69 roku życia. Realizator Medica Sp. z o.o., na terenie przychodni ESKULAP mieszczącej się w Żyrardowie, ul. Wyspiańskiego 6 B. Rejestracja pod numerem tel. 42 254 64 10 lub 517-554-004.
  • Profilaktyka narządu słuchu pn. „Słuch. Nie każdy ma taki sam jak myślisz”, realizowany przez Fundację „Z miłości do Dziecka”, tel. 501 416 319.
  • Program profilaktyczny „Zapobiegajmy HIV/AIDS”, skierowany do uczniów szkół podstawowych realizowany przez NZOZ „Szkol-Med”. Krótkie pogadanki, rozmowy indywidualne.
  • Punkt do spraw narkomanii dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin. Czynny raz w tygodniu w środy w Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie przy ul. Armii Krajowej 3. Porad udziela specjalista terapii uzależnień.
  • Program korekcyjny TUKAN jest programem skierowanym do młodzieży eksperymentującej z alkoholem i narkotykami. Realizowany w Centrum Usług Społecznych przy ul. Armii Krajowej 3. Z porad i konsultacji korzystają uczniowie, rodzice i pedagodzy.