Programy profilaktyczne realizowane przez Miasto Żyrardów w 2022 roku:

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Żyrardowa na lata 2022 – 2025. Celem programu jest zapobieganie alkoholizmowi oraz narkomanii. Koordynatorem działań jest Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, tel. 46 858-15-71.

Miejski Program Promocji Zdrowia i Prewencji Chorób Układu Krążenia „Czas dla serca”. Celem programu jest zapobieganie chorobom układu krążenia. W ramach programu odbywają się zajęcia sportowe oraz akcja profilaktyczna połączona z wykonywaniem bezpłatnych badan dla mieszkańców. Koordynatorem działań jest Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, tel. 46 858-15-71.

Profilaktyka nowotworu piersi „Nasze zdrowie w naszych rękach”. Program realizowany przez Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym „Amazonki” skierowany głównie do kobiet z problemami onkologicznymi i ich rodzin. Porady specjalisty, zajęcia profilaktyczno-usprawniające, prelekcje, pogadanki. tel. 516-016-268.

Badania mammograficzne. Program ukierunkowany jest na zapobieganie nowotworom piersi u kobiet w wieku 40–49 lat i powyżej 69 roku życia. Realizatorem jest Medica Sp. z o.o., na terenie przychodni ESKULAP przy ul. Wyspiańskiego 6 B. Rejestracja pod numerem tel. 42 254 64 10 lub 517-554-004.

Profilaktyka narządu wzroku pn. „Przejrzyj na oczy. Profilaktyka wad wzroku”. Program realizowany jest przez Fundację „Z miłości do Dziecka”, tel. 501 416 319.

Program profilaktyczny „Zdrowy Żyrardów”. Program zakłada wykonanie badań w kierunku osteoporozy jako uzupełnienie działań diagnostycznych adresowanych do osób ze stwierdzoną cukrzycą oraz badań mammograficznych adresowanych do wszystkich zainteresowanych kobiet, w szczególności do kobiet z przedziału wiekowego od 40-49 lat, oraz kobiet powyżej 69 lat które ze względu na wiek nie mogą skorzystać z bezpłatnego programu Narodowego Funduszu Zdrowia. Realizatorem programu jest  Polska Fundacja Diagnostyki Osteoporozy, tel. 605560160.

Program profilaktyczny „Zdrowe żywienie – mądre myślenie” realizowany jest w Szkole Podstawowej Nr 4 przez Fundację Nowe Horyzonty. W ramach programu uczniowie korzystają z warsztatów prawidłowego żywienia i zdrowego stylu życia.

Program profilaktyczny „Zapobiegajmy HIV/AIDS”, skierowany jest do uczniów szkół podstawowych.  Program realizuje w szkołach NZOZ „Szkol-Med”. Są to krótkie pogadanki i rozmowy indywidualne.

Punkt do spraw narkomanii dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin. Czynny jest raz w tygodniu, w środy, w godz.16.00 – 18.00, w Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie, przy ul. Piaskowej 21/23. Porad udziela specjalista terapii uzależnień. Zapisy pod nr tel. 46 855 36 59.

FRED GOES NET – program wczesnej interwencji skierowany jest do osób w wieku 13 – 19 lat, które eksperymentują lub używają szkodliwych substancji psychoaktywnych (narkotyki, alkohol, tzw. dopalacze) i doświadczają związanych z tym problemów. Program ma formę krótkich warsztatów prowadzonych przez psychologa, z wykorzystaniem dialogu motywującego. Warsztaty odbywają się w Centrum Usług Społecznych przy ul. Piaskowej 21/23, w środy, w godz. 16.00 – 18.00. Zapisy pod nr tel. 46 85 36 59.

Zachęcamy do korzystania z bezpłatnej oferty Miasta!