Programy profilaktyczne realizowane przez Miasto Żyrardów w 2023 roku:

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Żyrardowa na lata 2022–2025. Celem programu jest zapobieganie alkoholizmowi oraz narkomanii. Koordynatorem działań jest Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, tel. 46 858-15-71.

Miejski Program Promocji Zdrowia i Prewencji Chorób Układu Krążenia „Czas dla serca”. Celem programu jest zapobieganie chorobom układu krążenia. W ramach programu odbywają się zajęcia sportowe oraz akcja profilaktyczna połączona z wykonywaniem bezpłatnych badań dla mieszkańców. Koordynatorem działań jest Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, tel. 46 858-15-71.

Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dzieci i młodzieży w mieście Żyrardów na lata 2023-2025. Adresatami programu są dzieci i młodzież w wieku 7-17 lat z terenu miasta Żyrardowa oraz ich rodzice – mogą skorzystać z bezpłatnych świadczeń rehabilitacyjnych (dzieci) i edukacyjnych (dzieci i rodzice) na podstawie skierowania na rehabilitację leczniczą od lekarza POZ, lekarza specjalisty lub fizjoterapeuty.

Program jest realizowany przez Pracownię Fizjoterapii dr Wójcicka, funkcjonującą przy ul. Piastowskiej 13c w Żyrardowie. Szczegółowe informacje oraz zapisy pod numerem telefonu: 577 438 742 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej:

Badania mammograficzne. Program ukierunkowany jest na wczesne wykrywanie nowotworów piersi u kobiet w wieku 40–49 lat i powyżej 69 roku życia. Koszt badania mammograficznego wynosi 90,00 złotych, z czego Miasto dofinansuje 80,00 złotych, pozostałą część ceny badania – 10,00 złotych – opłaca pacjent.

Realizatorem jest Medica Sp. z o.o., na terenie przychodni ESKULAP przy ul. Wyspiańskiego 6 B. Rejestracja pod numerem tel. 42 254 64 10 lub 517-554-004.

Profilaktyka nowotworu piersi „Nasze zdrowie w naszych rękach”. Program realizowany przez Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym „Amazonki” skierowany głównie do kobiet z problemami onkologicznymi i ich rodzin. Porady specjalisty, zajęcia profilaktyczno-usprawniające, prelekcje, pogadanki. Więcej informacji pod nr tel.: 516-016-268.

„Sport Life na zdrowie 2023” Program realizowany przez Stowarzyszeniem Sport Life obejmuje przeprowadzenie pikniku pt.: „Sport Life na zdrowie” (z konsultacjami z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych, cukrzycy, nadwagi i otyłości oraz promocji zdrowia psychicznego) oraz organizację warsztatów o dietetyce i zdrowym odżywianiu oraz zajęć  aktywności fizycznej na świeżym powietrzu z wykorzystaniem siłowni zewnętrznych na terenie miasta Żyrardów. https://sportlifezyrardow.pl/ Tel. 500 742 200

„Poznaj depresję, poznaj siebie – organizacja warsztatów, Dni Zdrowia Psychicznego oraz konsultacji dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz nauczycieli i rodziców w Żyrardowie” Program realizowany przez Fundację Life Balance w 3 żyrardowskich szkołach.

Punkt do spraw narkomanii dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin. Czynny jest raz w tygodniu, w środy, w godz.16.00 – 18.00, w Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie, przy ul. Piaskowej 21/23. Porad udziela specjalista terapii uzależnień. Zapisy pod nr tel. 46 855 36 59.

FRED GOES NET – program wczesnej interwencji skierowany jest do osób w wieku 13 – 19 lat, które eksperymentują lub używają szkodliwych substancji psychoaktywnych (narkotyki, alkohol, tzw. dopalacze) i doświadczają związanych z tym problemów. Program ma formę krótkich warsztatów prowadzonych przez psychologa, z wykorzystaniem dialogu motywującego. Warsztaty odbywają się w Centrum Usług Społecznych przy ul. Piaskowej 21/23, w poniedziałki, w godz. 16.00 – 18.00. Zapisy pod nr tel. 46 85 36 59.

Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród mieszkańców Miasta Żyrardowa na lata 2023-2025.  Z badań w ramach programu mogą skorzystać kobiety w wieku 40-64 lat z co najmniej jednym czynnikiem ryzyka złamania osteoporotycznego, kobiety które ukończyły 65 lat oraz  mężczyźni w wieku 75+ . Mężczyźni będą mogli skorzystać z badania po przebadaniu wszystkich kobiet w ramach programu. Do tego czasu będą oczekiwać na liście rezerwowej. Program jest finansowany z Subfunduszu Rozwoju Profilaktyki, wyodrębnionego w ramach Funduszu Medycznego oraz środków Miasta Żyrardowa. Realizatorem programu jest firma Cogito Med. Zapisy na badania pod numerem tel. 800 805 100.
Najbliższe terminy badań:
19.04.2024 (10:00-18:00) – przy Przychodni ESKULAP, ul. POW 5
30.04.2024 (10:00-17:00) – Pl. Jana Pawła II
07.05.2024 (10:00-17:00) –  przy Przychodni ESKULAP, ul. POW 5
18.05.2024 (10:00-18:00) – Pl. Jana Pawła II
28.05.2024 (10:00-17:00) –  przy Przychodni ESKULAP, ul. POW 5
05.06.2024 (10:00-17:00) – Pl. Jana Pawła II
15.06.2024 (10:00-18:00) – Pl. Jana Pawła II
25.06.2024 (10:00-17:00) –  przy Przychodni ESKULAP, ul. POW 5

Zachęcamy do korzystania z oferty dofinansowanej przez Miasto!

***

Samorząd Województwa Mazowieckiego finansuje „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego” na lata 2022-2024, którego głównym celem jest identyfikacja podejrzenia zaburzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 21 roku życia mieszkających w województwie mazowieckim.