Alarmowy telefon komórkowy
112

Pogotowie Ratunkowe
999

Straż Pożarna
998

Policja
997

Straż Miejska
986

Pogotowie gazowe
992

Pogotowie energetyczne
991

Pogotowie wodociągowe

zgłaszanie awarii pod następujące numery telefonów:

W dni robocze w godz. 7:00 – 15:00

tel.: 46 855 40 41, 46 855 40 42

W dni robocze po godz. 15:00 oraz wolne od pracy i święta

tel. 46 855 40 41, 46 855 40 42

tel. kom. 606 228 201

Pogotowie ciepłownicze

Sezon letni:

od poniedziałku do piątku w godz. 06:00 – 14:00
Tel. 46-855-17-98, 46-856-31-78

od poniedziałku do piątku 14:00 – 06:00 oraz soboty, niedziele i święta
Tel. 46-855-46-47 (74-02) lub 601-058-041, 601-375-413

Sezon zimowy (grzewczy):

od poniedziałku do piątku w godz. 06:00 – 22:00
Tel. 46-855-17-98, 46-856-31-78

od poniedziałku do piątku 22:00 – 06:00 oraz soboty, niedziele i święta
Tel. 46-855-46-47 (74-02) lub 601-058-041, 601-375-413