Skarbnik Miasta

Anna Krupa  więcej »

 

Sekretarz Miasta

więcej »

 

Biuro Rady Miasta więcej »

 

Urząd Stanu Cywilnego i Sprawy Obywatelskie

Kierownik Krystyna Kobyłka  więcej »

 

Wydział Organizacyjny

więcej »

 

Wydział Finansowo-Budżetowy

Skarbnik Miasta Anna Krupa więcej »

 

Wydział Podatków i Opłat

Dyrektor Monika Lewandowska więcej »

 

Biuro Prawne więcej »

 

Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego więcej »

 

Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej więcej »

 

Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Maria Cebula więcej »

 

Wydział Kultury i Promocji Miasta

Dyrektor Łukasz Kasperczyk więcej »

 

Wydział Edukacji

Dyrektor Urszula Wieczorkiewicz-Tkacz więcej »

 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Dyrektor Barbara Smolarek więcej »

 

Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

Dyrektor Natalia Klem więcej »

 

Wydział Działalności Gospodarczej

Dyrektor Ewelina Wierzbicka więcej »

 

Wydział Inwestycji

Dyrektor Beata Tylutki więcej »

 

Wydział Rewitalizacji i Rozwoju

Dyrektor Jacek Grzonkowski więcej »

 

Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki

Dyrektor Tomasz Aleksandrowicz więcej »

 

Wydział Gospodarki Komunalnej

Dyrektor Aneta Kalisiak – Ćwikowska więcej »

 

Wydział Dróg i Transportu Miejskiego

więcej »

 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Dyrektor Marlena Tabaczewska więcej »

 

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

Dyrektor Monika Rogowiecka-Lasota więcej »

 

Wydział Zamówień Publicznych

Dyrektor Jacek Mitrowski więcej »

 

Wydział Informatyki i Technologii

Dyrektor Michał Kamiński więcej »

 

Referat Sportu więcej »

 

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Monika Butt-Hussaim  więcej »

 

Jednostka Realizująca Projekt

Dyrektor Robert Loppe więcej »

 

Inspektor BHP – samodzielne stanowisko

Agnieszka Klem więcej »

 

Archiwum Zakładowe więcej »

 

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt

Kierownik Karolina Drzewiecka więcej »