Skarbnik Miasta  Anna Krupa  więcej »

Sekretarz Miasta  Radosław Kreczmański więcej »

Biuro Rady Miasta  więcej »

Urząd Stanu Cywilnego i Sprawy Obywatelskie  Kierownik Krystyna Kobyłka  więcej »

Wydział Organizacyjny   Sekretarz Radosław Kreczmański   więcej »

Wydział Finansowo-Budżetowy  Skarbnik Miasta Anna Krupa więcej »

Wydział Podatków i Opłat  Dyrektor Monika Lewandowska więcej »

Biuro Prawne więcej »

Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Piotr Krawczyk więcej »

Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej więcej »

Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych  Maria Cebula więcej »

Wydział Kultury i Promocji Miasta  więcej »

Wydział Edukacji  Dyrektor Urszula Wieczorkiewicz-Tkacz więcej »

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych  Dyrektor Barbara Smolarek więcej »

Wydział Gospodarki Mieszkaniowej  Dyrektor Natalia Klem więcej »

Wydział Działalności Gospodarczej  p.o. Dyrektora Beata Jaworska  więcej »

Wydział Inwestycji  Dyrektor Beata Tylutki więcej »

Wydział Rewitalizacji i Rozwoju Dyrektor Jacek Grzonkowski więcej »

Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki  Dyrektor Tomasz Aleksandrowicz więcej »

Wydział Gospodarki Komunalnej  Dyrektor Aneta Kalisiak-Ćwikowska więcej »

Wydział Dróg i Transportu Miejskiego  Dyrektor Joanna Engel  więcej »

Wydział Gospodarki Nieruchomościami  Dyrektor Marlena Tabaczewska-Sip  więcej »

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami  Dyrektor Dagmara Pociech więcej »

Wydział Zamówień Publicznych  Dyrektor Agnieszka Rdest  więcej »

Wydział Informatyki i Technologii  Dyrektor Michał Kamiński więcej »

Miejski Konserwator Zabytków   Lucyna Mollin-Wyskiel   więcej »

Jednostka Realizująca Projekt  Kierownik Robert Loppe więcej »

Inspektor BHP – samodzielne stanowisko  Wojciech Ratajczyk więcej »

Archiwum Zakładowe więcej »

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt  Kierownik Karolina Drzewiecka więcej »