Skarbnik Miasta  Anna Krupa  więcej »

Sekretarz Miasta                       więcej »

Biuro Rady Miasta  więcej »

Urząd Stanu Cywilnego i Sprawy Obywatelskie  Kierownik Krystyna Kobyłka  więcej »

Wydział Organizacyjny więcej »

Wydział Finansowo-Budżetowy  Skarbnik Miasta Anna Krupa więcej »

Wydział Podatków i Opłat  Dyrektor Monika Lewandowska więcej »

Biuro Prawne więcej »

Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego więcej »

Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej więcej »

Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych  Maria Cebula więcej »

Wydział Kultury i Promocji Miasta Dyrektor Łukasz Kasperczyk więcej »

Wydział Edukacji  Dyrektor Urszula Wieczorkiewicz-Tkacz więcej »

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych  Dyrektor Barbara Smolarek więcej »

Wydział Gospodarki Mieszkaniowej  Dyrektor Natalia Klem więcej »

Wydział Działalności Gospodarczej  Dyrektor Ewelina Wierzbicka więcej »

Wydział Inwestycji  Dyrektor Beata Tylutki więcej »

Wydział Rewitalizacji i Rozwoju Dyrektor Jacek Grzonkowski więcej »

Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki  Dyrektor Tomasz Aleksandrowicz więcej »

Wydział Gospodarki Komunalnej  Dyrektor Aneta Kalisiak – Ćwikowska więcej »

Wydział Dróg i Transportu Miejskiego  Dyrektor Tomasz Hajdus  więcej »

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Dyrektor Marlena Tabaczewska więcej »

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami  Dyrektor Monika Rogowiecka-Lasota więcej »

Wydział Zamówień Publicznych  Dyrektor Jacek Mitrowski więcej »

Wydział Informatyki i Technologii  Dyrektor Michał Kamiński więcej »

Referat Sportu więcej »

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków  Monika Butt-Hussaim  więcej »

Jednostka Realizująca Projekt  Dyrektor Robert Loppe więcej »

Inspektor BHP – samodzielne stanowisko  Agnieszka Klem więcej »

Biuro Obsługi Urzędu Miasta Żyrardowa p.o. Kierownika Nina Wiśniewska – Jędrysiak

Archiwum Zakładowe więcej »

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt  Kierownik Karolina Drzewiecka więcej »