Celem inwestycji jest zachowanie historycznych wnętrz zabytkowego budynku Kantoru i dostosowanie ich do pełnienia funkcji nowoczesnego centrum obsługi mieszkańców Żyrardowa jak i subregionu.

Koszt inwestycji: 3 333 334,00 zł

Przyznana kwota dotacji: 2 000 000,00 zł

Planowany okres realizacji: 2023 r.

Zadanie pn. Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez adaptację i wyposażenie zabytkowego budynku Kantoru  w Żyrardowie w celu utworzenia Centrum Obsługi Mieszkańca współfinansowano ze środków Województwa Mazowieckiego