W ulicach Limanowskiego, na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. gen. Sikorskiego oraz w ul. 1 Maja, na odcinku od ul. Limanowskiego do ul. Okrzei, wykonano modernizację oświetlenia ulicznego. W sumie w 89 lampach wymienione zostały oprawy sodowe na energooszczędne oprawy LED.

Prace obejmowały demontaż startych opraw oraz starych wysięgników, montaż nowych oraz wymianę wysięgników, montaż przewodów do opraw, montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn., montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych na słupach oraz pomiary elektryczne.

Nowe oświetlenie posiada większy niż dotychczas rozsył światła, dzięki czemu jest bardziej przyjazne dla wzroku, a jednocześnie lepiej doświetla jezdnię i chodniki, poprawiając tym samym bezpieczeństwo na ulicach. Modernizacja oświetlenia przyczynia się także do zmniejszenia zużycia energii. Oszczędzanie energii ma wymiar nie tylko ekonomiczny, ale przede wszystkim ekologiczny. Niezwykle ważne jest zmniejszenie wszelkich czynników sprzyjających wysokiemu zużyciu energii, co ma znaczący wpływ na uwalnianie gazów cieplarnianych do atmosfery.

Wykonawcą zadania jest  Firma elektryczna Usługi elektryczne – Adam Adamski.

Zadanie pn. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na bardziej energooszczędne w ul. Limanowskiego i w ul. 1 Maja w Żyrardowie współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla Klimatu 2022.

Całkowity koszt inwestycji to 183 791, 13 zł, dofinansowanie z Samorządu Województwa Mazowieckiego wynosi 91 895, 56 zł.