Zakup oczyszczaczy powietrza dla przedszkoli prowadzonych przez Miasto Żyrardów 
dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”

Zadanie dotyczy zakupu i dostawy oczyszczaczy powietrza wraz z zapasem filtrów dla 6 żyrardowskich przedszkoli prowadzonych przez miasto. Po dokonaniu wstępnego rozeznania w tych placówkach zdecydowano, że będzie to 49 sztuk ww. sprzętu wraz z niezbędną ilością filtrów na okres 5 lat.

Urządzenia są atestowane, wyposażone filtr HEPA i filtr węglowy. Przy wyborze oczyszczaczy wzięto pod uwagę: wydajność urządzenia dostosowaną do powierzchni sal przedszkolnych i ilości dzieci; kilkuetapową filtrację powietrza, cichą pracę urządzenia, jak również wygodę użytkowania oraz koszty eksploatacyjne.

Zadanie zostało realizowane przez podmiot zewnętrzny, wybrany w procedurze konkurencyjnej, który był odpowiedzialny za dostawę urządzeń do przedszkoli.

Do głównych zalet oczyszczaczy powietrza, mających wpływ na zdrowia człowieka, należy zaliczyć:
• skuteczny sposób na smog,
• pomoc w walce z alergiami i chorobami górnych dróg oddechowych,
• ochronę przed wirusami i bakteriami,
• prawidłowy rozwój dzieci od wczesnych etapów rozwoju,
• wspomaganie funkcjonowania układu krążenia,
• zmniejszenie ryzyka występowania chorób nowotworowych.

Realizacja zadania pozytywnie wpływa na rozwój i zdrowie dzieci, a także pracowników przedszkola. Im wcześniej zadbamy o profilaktykę zdrowia najmłodszego pokolenia, tym więcej korzyści zdrowotnych to przyniesie w późniejszym czasie.
Oczyszczacze zakupione w ramach projektu, zawierające dwie warstwy filtra HEPA umieszczone w kasecie filtrującej, skutecznie oczyszczają powietrze z cząsteczek PM 2,5, grzybów i bakterii. Zatem powietrze w salach na bieżąco oczyszczane jest z bakterii, wirusów, alergenów, roztoczy czy pyłków roślin nawet do 99,97%.

Wykonawcy części działań to: Dyrektorzy placówek oświatowo–wychowawczych, którzy zobowiązani są do podejmowania działań ochronnych w stosunku do dzieci w przypadku przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego. Zadanie wpisuje się w realizację działań ochronnych na rzecz dzieci poprzez oczyszczanie powietrza przez zakupione urządzenia/filtry z cząsteczek pyłów zawieszonych.

Koszt realizacji zadania: 92 815,80 zł.

Dofinansowanie: 46 407,00 zł. (50% kosztów całkowitych)

Zgodnie z umową o dotację celową z dnia 06.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane do 16.11.2022 r., tj. dnia 20.10.2022 r.