Zadanie dotyczy budowy zaplecza szatniowo-sanitarnego dla boiska sportowego i planowanej bieżni zlokalizowanych na terenie miejskiego stadionu przy ul. Piastowskiej 4.

Zakres prac obejmuje budowę nowego budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz z instalacjami wewnętrznymi, budowę sieci kanalizacji deszczowej, budowę przyłącza wodociągowego, budowę przyłącza oraz zewnętrznej kanalizacji sanitarnej, budowę zewnętrznej instalacji gazowej, a także oświetlenia oraz  zagospodarowanie terenu w zakresie zieleni, małej architektury i ogrodzenia.

Cały obiekt dostosowano dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu w ramach Programu Sportowa Polska – Program rozwoju infrastruktury Sportowej – edycja 2020 
Okres realizacji: 01.09.2020 – 15.11.2021
Wartość zadania:  3 347 222,98
Dofinansowanie blisko 50%: , maksymalnie do kwoty: 1 579 300,00