Opłaty za korzystanie z komunikacji miejskiej regulują:

UCHWAŁA Nr XLVI/416/21 RADY MIASTA ŻYRARDOWA z dnia 16 grudnia 2021 r.
w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Żyrardowa, Korytowa i Międzyborowa

UCHWAŁA Nr LIX/505/22 RADY MIASTA ŻYRARDOWA z dnia 15 września 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/416/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Żyrardowa, Korytowa i Międzyborowa

UCHWAŁA Nr LXXIX/677/23 RADY MIASTA ŻYRARDOWA z dnia 14 grudnia 2023 r.
zmieniająca uchwałę nr XLVI/416/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Żyrardowa, Korytowa i Międzyborowa.

 

Warto pamiętać, że prawo do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską w Żyrardowie przysługuje m.in.:

  • wszystkim mieszkańcom posiadającym ważną Żyrardowską Kartę Mieszkańca,
  • osobom z niepełnosprawnościami (na podstawie orzeczenia wydanego przez właściwy organ) oraz ich opiekunom, bez konieczności posiadania ważnej Żyrardowskiej Karty Mieszkańca,
  • osobom, które ukończyły 70 lat, bez konieczności posiadania ważnej Żyrardowskiej Karty Mieszkańca, wyłącznie na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.