Żyrardowska Karta Dużej Rodziny
Żyrardowska Karta Seniora
Program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Żyrardowa
Czas dla serca
Profilaktyka próchnicy u dzieci
Profilaktyka nowotworu piersi
Profilaktyka uzależnień