Wszystkie osoby zainteresowane założeniem własnej działalności gospodarczej zachęcamy do korzystania ze wsparcia platformy Punkt Kontaktowy biznes.gov.pl przygotowanej przez ministerstwo właściwe ds. gospodarki:

https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/

Na platformie tej znajdziecie Państwo poradniki i procedury oraz wsparcie ekspertów pomocne przy założeniu i w całym procesie prowadzenia działalności gospodarczej.

Zachęcamy Państwa również do zapoznania się z darmowymi publikacjami wydanymi przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Jak zostać przedsiębiorcą

Tu znajdziesz informacje o konferencjach, giełdach kooperacyjnych i innych spotkaniach dla przedsiębiorców.

Lista oferowanych szkoleń

Odsyłamy także do obszernych wyjaśnień nowych regulacji, zamieszczonych na stronach internetowych administracji państwowej, zwłaszcza Ministerstwa Finansów.

„Działalność gospodarcza – formy opodatkowania”

 

Ciekawe miejsca w sieci dla przedsiębiorcy:

 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – www.firma.gov.pl

Sprawdź numer REGON – www.stat.gov.pl

Sprawdź adres w bazie TERYT – www.stat.gov.pl

Wyszukaj kody PKD 2007 –  https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd

Kiedy i jak się ubezpieczyć? – www.zus.pl

Krajowa Informacja Skarbowa –https://www.kis.gov.pl/start

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – www.uokik.gov.pl

Państwowa Inspekcja Pracy – www.pip.gov.pl

Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żyrardowie –  https://www.gov.pl/web/psse-zyrardow

Główny Inspektorat Sanitarny – www.gis.gov.pl

Portal Promocji Eksportu – https://www.trade.gov.pl/pl/

Polskie Mosty Technologiczne – https://www.paih.gov.pl/pmt

KRS  https://ekrs.ms.gov.pl/