Tu bije serce dawnej fabryki lnu

Żyrardów, to miasto słynące z lniarskich tradycji i unikalnej osady fabrycznej, będącej przykładem wzorcowego miasta przemysłowego z przełomu XIX i XX wieku. O wyjątkowości Żyrardowa stanowi industrialny klimat, tworzony przez bogactwo monumentalnych zabytków przemysłu, wybudowanych z charakterystycznej czerwonej cegły, oraz zieleń wypełniająca regularne kwartały dawnych domów robotniczych.

Słynny żyrardowski len i oryginalne piękno pofabrycznej architektury przyciągają do Żyrardowa miłośników zabytków techniki i naturalnych tekstyliów z całego świata.

Nowe życie dawnej fabryki

Żyrardów ze swoją unikatową architekturą industrialną przeżywa dziś prawdziwy renesans. Współczesny rozwój miasta w dużej mierze opiera się na jego poprzemysłowym dziedzictwie. Moda na adaptację obiektów pofabrycznych na cele usługowo-mieszkaniowe sprawiła, że przesiąknięte historią mury dawnej fabryki otrzymują zupełnie nowe funkcje, odzyskując przy tym, dzięki starannie prowadzonej rewitalizacji, pierwotny, imponujący wygląd. Tradycje lniarskie kontynuuje Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda.

Pomnik Historii na industrialnym szlaku

Dziedzictwo poprzemysłowe Żyrardowa stanowi koło napędowe rozwoju miasta, ukierunkowanego na turystykę i rekreację. Potwierdzeniem wyjątkowości miasta i jego turystycznych walorów są przyznane nagrody i wyróżnienia. Najbardziej prestiżowym jest tytuł Pomnika Historii nadany w 2012 r. przez Prezydenta RP. Dumą miasta jest również uzyskana w roku 2011 główna nagroda w ogłoszonym przez Komisję Europejską konkursie na Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne EDEN. Żyrardów został też członkiem Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego (ERIH), którego celem jest promocja najważniejszych zabytków przemysłowych naszego kontynentu. XIX-wieczna osada fabryczna Żyrardowa znajduje się na dwóch szlakach tematycznych: tekstylnym i krajobrazu przemysłowego.