,,Zakup drona w celu kontroli palenisk domowych w Żyrardowie”
dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”

Zakup drona pozwoli ustalić, które tereny miasta są szczególnie narażone na wysokie stężenie smogu oraz wymagają wprowadzenia działań mających na celu ochronę zdrowia i życia mieszkańców. Dzięki dronowi będziemy mogli wskazać obszary, w których działania naprawcze powinny mieć charakter priorytetowy.
Dzięki kontrolom palenisk Miasto Żyrardów będzie mogło planować kolejne działania w zakresie ograniczenia niskiej emisji i przyjęcie konkretnych rozwiązań zmierzających do osiągnięcia celu, czyli zdecydowanej poprawy jakości powietrza.
Zwiększy również skuteczność kontroli spalania paliw niedozwolonych lub odpadów, ponieważ kontrole zostaną ukierunkowane przede wszystkim na budynki, w których użytkowane są nieefektywne (niskosprawne) kotły węglowe.

Czujniki zostaną dobrane w sposób umożliwiający pomiar konkretnych typów emisji wskazujących na spalanie odpadów oraz substancji zabronionych. Stacja wyposażona będzie w sondy pomiarowe o długości 1m, które eliminują zakłócenia powodowane przez strumienie śmigłowe. Platforma jest zdolna do integracji z dodatkowymi czujnikami do realizacji innych preferowanych przez odbiorcę pomiarów.
Zakupiony dron będzie spełniał wymogi Regulaminu konkursu, badanie składu dymu z kominów wraz z obsługą i odczytem będzie się odbywało w czasie rzeczywistym.

Na terenie gminy, występuje obszar przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i/lub PM2,5.
Po dokonaniu wstępnego rozeznania, zakupiony dron będzie posiadał: jednostkę transportową, 2 komplety zapasowych akumulatorów, stacje pomiarową, kamerę dzienną, termowizje hybrydową. W ramach zadania zostanie przeszkolonych 2 pracowników.

Urządzenie to będzie wykonywało następujące pomiary:
1. pyły zawieszone PM 2.5 i PM 10,
2. związki organiczne VOC,
3. formaldehyd HCHO,
4. temperatura, temperatura punktu rosy,
5. wilgotność,
6. ciśnienie,
7. położenie geograficzne oraz wysokość.
Urządzenie będzie miało za zadanie:
• monitoring jakości powietrza/detekcja niskiej emisji – czujniki pyłów oraz gazów,
• pomiar warunków środowiskowych,
• rejestracja danych na bieżąco w chmurze oraz w stacji pomiarowej,
• możliwość rejestracji materiału video/zdjęć na potrzeby dowodowe w tablecie,
• dane pomiarowe przesyłane on-line do komputera typu tablet lub laptop poprzez
• sieć WiFi oraz GSM/3G/LTE,
• statystyki z wybranego okresu z mierzonymi parametrami – zapisane w stacji
• pomiarowej oraz chmurze danych,
• możliwość definiowania własnych wykresów i tabeli z wizualizacjami danych,
• integracja z geoportalem (mapa) wyświetlającym pomiary oraz położenie,
• możliwość definiowania alarmów w przypadku przekroczenia mierzonych
• wartości – zmiana koloru wartości pomiarowych, progi na wykresach, alarmy
• email, sms,
• zasilanie akumulatorowe – do 3.5h na wewnętrznym akumulatorze, możliwość
• zasilania z akumulatora pokładowego drona poprzez złącze SkyPort,
• zdolność operacyjna w zakresie temperatur od -20° do 50° C. Przy prędkości
• wiatru do 10 m/s,
• czas utrzymania w locie 20-55 min, z dedykowanym dronem,
• szyfrowana cyfrowa komunikacja pomiędzy operatorem i dronem,
• obsługa – 1 osoba,
• dron wyposażony w system FailSafe – automatyczny powrót do miejsca startu,
• sygnalizacja sygnalizacja rozładowania akumulatora.

Realizacja zadania jest przydatna społecznie i dotrze do szerokiego grona odbiorców. Wnioskodawca deklaruje dodatkowe korzyści wynikające z realizacji Zadania wykraczające poza konieczny zakres zadania, przeprowadzanych kontroli indywidualnych źródeł ciepła.
Zakupiony sprzęt wykorzystywany będzie przede wszystkim do badania czego używają mieszkańcy do palenia w piecach. Pozwoli to Straży Miejskiej prowadzić działania uświadamiające społeczeństwo
o szkodliwości spalania substancji niedozwolonych oraz na wyciągnięcie konsekwencji prawnych za spalenie substancji niedozwolonych.

Wstępne koszty realizacji zadania: 153 993,70 zł.

Dofinansowanie: 76 996,00 (50% kosztów całkowitych)

Umowę o dofinansowanie podpisano 07.07.2022 r. i przewidziane jest do realizacji najpóźniej do dnia 16.11.2022 r.