Młodzieżowa Rada Miasta Żyrardowa I kadencji 2022-2024

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Żyrardowa
Juliusz Bożydar Puchała

Zastępcy Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Żyrardowa
Kaja Stronias
Wiktoria Stawicka
Wiktor Lewandowski

Sekretarz Młodzieżowej Rady Miasta Żyrardowa
Zofia Niewiadomska 

Radni Młodzieżowej Rady Miasta Żyrardowa
Ewa Adamczyk
Kacper Bałaj
Lena Bogurska
Anastazja Kłosińska
Mikołaj Krasnodębski
Jakub Kuran
Magdalena Listowska
Ada Majewska
Filip Markowski
Wiktoria Mroczek
Jakub Pętlak
Filip Sajak
Kacper Szlaga
Natalia Zmorzyńska

Wybór Młodzieżowej Rady Miasta Żyrardowa I kadencji na lata 2022–2024 odbył się w drodze głosowania przeprowadzonego w dniu 15 grudnia 2022 r.  Kilka dni później, 20 grudnia 2022 r., Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski wręczył nowo wybranym młodym radnym zaświadczenia o wyborze.

Młodzi radni o sobie:

Jesteśmy zespołem pełnym pomysłów, energii i entuzjazmu, działającym w imieniu i na rzecz młodzieży naszego miasta. Chcemy, aby każdy głos został z uwagą wysłuchany i wszyscy mogli czuć się w swoim mieście komfortowo. Dlatego mamy nadzieję, że Młodzieżowa Rada Miasta Żyrardowa stanie się forum wymiany poglądów i opinii na różne tematy, nie tylko te dotyczące bezpośrednio ludzi młodych. Razem zmieniajmy Żyrardów, aby stawał się miejscem przyjaznym mieszkańcom, tworzącym warunki do rozwoju naszych pasji, talentów, zainteresowań.
Ty też masz głos! Zapraszamy do kontaktu!   e-mail:   

Zachęcamy do śledzenia bieżącej działalności MRMŻ za pośrednictwem stron:

https://mrmzyrardow.pl/

https://www.facebook.com/mrmzyrardow

https://www.instagram.com/mlodziezowarm_zyrardow

Młodzieżowa Rada Miasta podlega pod Urząd Miasta Żyrardowa

Koordynator: Emilia Jędrzejewska

Adres korespondencyjny: Pl. Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów