Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

Aby uzyskać licencję należy złożyć   Wniosek o udzielenie licencji na taksówkę

oraz następujące załączniki:

 1. Oświadczenie o zatrudnianiu kierowców.
 2. Oświadczenie o niekaralności w związku z działalnością w zakresie transportu drogowego taksówką.
 3. Zaświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy.
 4. Dowód rejestracyjny samochodu lub pozwolenie czasowe z wpisem TAXI.
 5. Dokument potwierdzający prawo dysponowania pojazdem zgłaszanym do przewozów, jeżeli wnioskodawca nie jest jego właścicielem, np. umowa użyczenia, leasingu.
 6. Orzeczenie stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy.
 7. Świadectwo legalizacji taksometru.
 8. Dowód opłaty za licencję.

Opłata za licencję zależy od okresu, na jaki ma być wydana. Opłata jest za każdy pojazd.

Opłaty można dokonać w kasie Urzędu Miasta Żyrardowa.

Licencja na obszar gminy na okres:

 • od 2 do 15 lat – 200 zł
 • od 15 do 30 lat – 250 zł
 • od 30 do 50 lat – 300 zł

Licencja jest papierowa i należy ją zawsze mieć przy sobie. Licencji nie można przekazywać osobom trzecim. Powinni ją mieć przy sobie zatrudnieni kierowcy taksówki wykonujący przewozy.

Jeżeli zmienią się dane zawarte w licencji, należy złożyć wniosek o zmianę licencji na taksówkę. Koszt zmiany do licencji to 10% opłaty za daną licencję.