Strategia Zrównoważonego Rozwoju Żyrardowa do roku 2025
Dokument przyjęty Uchwałą Rady Miasta Żyrardowa Nr XIX/136/16 z dn. 1 stycznia 2016 roku

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Żyrardowa
Dokument przyjęty Uchwałą Rady Miasta Żyrardowa Nr XLIX/413/10 z dn. 30 września 2010 roku

Studium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego_Miasta_Zyrardowa_-_tekst_jednolity

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Żyrardów
Dokument przyjęty Uchwałą Rady Miasta Żyrardowa Nr XXII/191/04 z dn. 24 czerwca 2004 roku

Plan_Rozwoju_Lokalnego_Miasta_Zyrardow