Do 31 stycznia każdego roku kalendarzowego przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych  w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Dla przedsiębiorcy, którego zezwolenie utrzymuje ważność przez cały rok kalendarzowy wnoszenie opłat pozostaje na dotychczasowych zasadach, tj. z zastosowaniem 3 równych rat – do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku lub jednorazowo.

Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi:
525 zł za sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa
525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
2 100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu

Jeśli  przedsiębiorca przekroczył pułapy ustawowe tj.
37 500 zł dla napojów o zawartości do 4,5%  alkoholu oraz piwa – tzw. A – płaci 1,4% wartości oświadczenia
37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – tzw.  B – płaci 1,4% wartości oświadczenia
77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu tzw.  C płaci 2,7% wartości oświadczenia.