I. Do kogo skierowana jest Polityka prywatności?

 1. Urząd Miasta Żyrardowa z siedzibą przy Placu Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów, przywiązuje szczególną uwagę do prywatności użytkowników korzystających ze strony internetowej zyrardow.pl („Strona Internetowa”). Jeżeli korzystasz ze Strony Internetowej, Polityka Prywatności skierowana jest właśnie do Ciebie.
 2. W Polityce Prywatności znajdziesz informacje w jaki sposób korzystamy z udostępnionych nam przez Ciebie danych osobowych, w jaki sposób je zabezpieczamy oraz jakie przysługują Ci prawa i obowiązki.

II. Kto zbiera moje dane osobowe?

 1. Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest Prezydent Miasta Żyrardowa z siedzibą przy Placu Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów.
 2. Jeżeli masz pytania dotyczące Polityki Prywatności lub ogólnie dotyczące ochrony danych osobowych, napisz do nas na adres lub na nasz adres pocztowy: Urząd Miasta Żyrardowa z siedzibą przy Placu Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów.

III. W jaki sposób zbierane są moje dane osobowe?

 1. Jeżeli odwiedzisz Stronę Internetową www.zyrardow.pl, w sposób automatyczny zbierane są dane informatyczne dotyczące Twojej wizyty, w szczególności:
  • adres IP,
  • rodzaj systemu operacyjnego,
  • rodzaj/typ przeglądarki.

Sama wizyta na naszej Stronie Internetowej nie wymaga podania od Ciebie żadnych innych informacji, ani danych osobowych.

 1. Zbieranie pozostałych danych następuje dobrowolnie w inny sposób, np. za pomocą telefonu, faksu, poczty e-mail, poprzez formularz kontaktowy wyłącznie wówczas, gdy chcesz nam takie dane przekazać np. w celu realizacji wniosku/żądania. Za pomocą tych środków możesz przekazać nam swoje dane osobowe, takie jak:
  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • nr telefonu,
 2. Twoje dane osobowe zbierane są również w trakcie przesłania nam swojego podania o pracę poprzez wysłanie pliku z CV.
 3. Podsumowując, Twoje dane osobowe możemy zbierać i później dalej przetwarzać w celach:
  • odpowiadania na Twoje zapytania (jeśli zadzwoniłeś lub napisałeś do nas z pytaniem i/lub wnioskiem);
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania korzystamy z narzędzi umożliwiających analizę ruchu na stronie www urzędu np. na podstawie plików cookies.);
  • rekrutacji – jeśli przesłałeś nam swoją kandydaturę.

IV. Jak wygląda zbieranie danych w celu skorzystania z formularza kontaktowego?

 1. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego oraz wyrażenia zgody na jego wykorzystanie prosimy o podanie Twojego imienia i nazwiska, telefonu, adresu e-mail, na który przesłana zostanie odpowiedź od nas.
 2. W każdej chwili możesz zrezygnować z usługi formularza kontaktowego, wysyłając wiadomość anulującą zgodę na przetwarzanie danych w związku z tą usługą.
 3. Twoje dane osobowe pozyskiwane w ten sposób nie są przekazywane innym podmiotom, oprócz firmy obsługującej naszą Stronę Internetową oraz firm obsługujących serwery na powyższe cele. W przypadku naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.
 4. Twoje dane będą przechowywane przez okres korzystania z formularza kontaktowego, następnie przez 2 lata, chyba, że zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych, dane zostaną usunięte na żądanie lub zostanie wyrażony sprzeciw. Pamiętaj, że cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność przetwarzania przed jej odwołaniem.

V. Jak zbierane są dane osobowe w sposób automatyczny? Co to są pliki cookies?

 1. Jak już wspominaliśmy, przy okazji Twoich odwiedzin naszej Strony Internetowej w sposób automatyczny zbieramy niektóre Twoje dane. Dane te są zbierane przez tzw. pliki cookies („Ciasteczka”).
 2. Ciasteczka to pliki wysyłane do Twojego komputera lub innego urządzenia, podczas przeglądania Strony Internetowej.
 3. Ciasteczka pozwalają nam na zapamiętanie i sprawdzanie Twoich preferencji. Dzięki temu możemy m.in.: poprawiać Twoje wyniki wyszukiwania, dbać o trafność wyświetlanych przez Ciebie informacji.
 4. Ciasteczka nie dokonują żadnych modyfikacji czy zmian ustawień w urządzeniu lub oprogramowaniu, które zostało zainstalowane na Twoim urządzeniu.
 5. Pamiętaj, że masz prawo nie wyrazić zgody na wykorzystywanie przez nas Ciasteczek (możesz je blokować).
 6. Jeżeli chcesz blokować Ciasteczka, to rekomendujemy Ci wybranie odpowiednich ustawień w Twojej przeglądarce WWW. Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl.
 7. Zazwyczaj Ciasteczka mogą zostać usunięte z przeglądarki poprzez opcję „usuń historię” i zaznaczenie cookies za pomocą pola check box albo poprzez zablokowanie w przeglądarce możliwości pobierania ciasteczek.
 8. Chcemy Cię poinformować, że korzystanie przez Ciebie ze Strony Internetowej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie przez nas ciasteczek. Stosowny komunikat na ten temat wyświetla się automatycznie zawsze przy pierwszej wizycie danego użytkownika na Stronie Internetowej. Zablokowanie Ciasteczek lub ich usunięcie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Strony Internetowej, a niektóre jego opcje mogą okazać się niedostępne.
 9. Dane zbierane automatycznie przy pomocy Ciasteczek mogą być przez nas używane do analizy zachowań użytkowników na Stronie Internetowej i zbierania danych demograficznych o użytkownikach, co pozwala nam dostosowywać treść strony internetowej oraz wyświetlać treści dotyczące urzędu na innych stronach internetowych, które odwiedzasz (więcej poniżej w punkcie VI).

VI. Jakie stosujemy inne technologie śledzące działania podejmowane na stronie?

Google Analytics (cookies) – analizy statystyk strony

 1. Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, w celu umożliwienia przeanalizowania źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają ze Strony Internetowej.
 2. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.
 3. Firma Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
 4. Dane te stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych, a zatem dane z cookies nie są w żaden sposób łączone z innymi danymi, które nam podajesz.

VII. Do jakich celów wykorzystywane są dane osobowe niepochodzące z Ciasteczek? Czy komuś są przekazywane?

 1. Dane osobowe, które nam przekażesz, są wykorzystywane do:
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
  • przyjmowania Twoich ewentualnych zastrzeżeń i zapytań,
  • prowadzenia rekrutacji, jeśli na taki cel przekazałeś nam informacje o sobie.
  • przyjmowania i realizacji Twoich wniosków.
 2. Jeżeli jest to niezbędne dla wykonania powyższych czynności, Twoje dane mogą być przekazane innym podmiotom. Takie przekazanie może odbyć się tylko za naszą zgodą, na podstawie zawartej umowy i tylko tym, którzy zapewniają, że Twoje dane będą odpowiednio chronione i przetwarzane zgodnie z prawem. Oznacza to, że Twoje dane osobowe są przekazywane:
  • firmie, która obsługuje naszą Stronę Internetową,
  • hostingodawcy, który utrzymuje na swoich serwerach naszą Stronę Internetową,
 3. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 4. Jeżeli wyrazisz zgodę na używanie przez nas Twoich danych osobowych w celu skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Twoje dane będą zbierane i używanie w celu: wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania.

VIII. Czy mam dostęp do moich danych osobowych? Czy mogę odwołać wcześniej wyrażoną zgodę na skorzystanie z formularza kontaktowego?

 1. Pamiętaj, że w każdej chwili przysługuje Ci dostęp do Twoich danych osobowych. Możesz bezpłatnie otrzymać kopię posiadanych przez nas Twoich danych osobowych.
 2. Możesz od nas także zawsze uzyskać informacje nt.:
  • celu przetwarzania Twoich danych,
  • jakiego rodzaju dane przetwarzamy,
  • komu przekazujemy Twoje dane,
  • jak długo planujemy przechowywać Twoje dane,
 3. Przysługuje Ci prawo do:
  • sprostowania Twoich danych,
  • usunięcia lub ograniczenia Twoich danych, jeżeli nie są już nam potrzebne do celów, na które nam je podałeś, albo jeżeli cofnąłeś nam zgodę na ich przetwarzanie lub wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych.
 4. Możesz w każdej chwili odwołać swoją zgodę na skorzystanie z formularza kontaktowego i/lub zgodę na kontakt telefoniczny. Możesz odwołać zgodę poprzez wiadomość mailową na adres: .

IX. Czy moje dane osobowe są zabezpieczane?

 1. Twoje dane są przez nas zabezpieczane, poprzez stosowanie środków organizacyjnych i technicznych, koniecznych i odpowiednich dla zapobiegnięcia ryzyku naruszenia Twoich praw lub wolności.
 2. W szczególności zabezpieczamy Twoje dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, a także przed uszkodzeniem lub utratą.
 3. Bezpieczeństwo przesyłu danych jest zapewnione dzięki stosowaniu protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer v3). SSL polega na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z Twojej przeglądarki i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer obsługujący Stronę Internetową.

X. Postanowienia końcowe.

 1. Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.
 2. Możesz zawsze wnieść skargę na nasze postępowanie z Twoimi danymi osobowymi. Skargę składa się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 23.09.2020 r.
 4. Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności, z uwagi na rozwój technologiczny oraz modyfikację istniejących standardów, poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.