Bądź EKO. Nie truj siebie i innych!

Skorzystaj z dotacji na wymianę pieca

Przypominamy, że można ubiegać się o udzielenie dotacji z budżetu miasta na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła w ramach programu ograniczanie niskiej emisji na terenie naszego miasta. Istnieje możliwość uzyskania do 5.000 zł na wymianę pieca centralnego ogrzewania zasilanego paliwem stałym na piec zasilany gazem lub olejem opałowym.

Wnioski o dotację celową na wymianę źródła ciepła można składać w Urzędzie Miasta Żyrardowa do 30 czerwca każdego roku kalendarzowego.

Jak pozyskać dotację na wymianę pieca?  

Instrukcja krok po kroku

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania:

Wniosek o dotację celową na wymianę źródła ciepła

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w programie

Klauzula informacyjna

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o wypłatę dotacji:

Wniosek o wypłatę dotacji celowej na wymianę źródła ciepła

Protokół demontażu kotła

Oświadczenie o prawidłowości wykonania instalacji

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

Formularz A – budynki mieszkalne 

Formularz B – budynki niemieszkalne 

Więcej informacji uzyskać można w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, tel. 46 858 15 46.