Projekt został podzielony na dwa zdania:

  1. I) Wykonanie przez podmiot zewnętrzny analizy ubóstwa energetycznego dla miasta Żyrardowa, której celem jest stworzenie bazy danych osób dotkniętych ubóstwem energetycznym oraz oszacowanie niezbędnych środków na walkę z tym zjawiskiem. Analiza pozwoli zdobyć kluczowe i precyzyjne dane niezbędne do efektywnej walki z ubóstwem energetycznym, a tym samym do polepszenia jakości życia mieszkańców oraz środowiska.
  2. II) Analizy przedinwestycyjne – możliwości rozwoju infrastruktury zapewniającej energię z odnawialnych źródeł energii tj. instalacji fotowoltaicznych są niezbędnym etapem do dywersyfikacji struktury energetycznej obiektów użyteczności publicznej, a w konsekwencji całego Miasta. Ich celem jest przede wszystkim zwiększenie potencjału inwestycyjnego Miasta, a także uzyskanie obiektywnych opinii, minimalizacja ryzyka oraz dobór odpowiednich systemów instalacji fotowoltaicznej do fizjonomii i funkcji budynków. Podejmowanie strategicznych decyzji, w szczególności związanych z rozwojem infrastruktury energetycznej opartej na odnawialnych źródłach energii wiąże się z dużym ryzykiem inwestycyjnym, więc wymaga rzetelnych analiz przedinwestycyjnych.

Koszt inwestycji: 208 362,00zł

Przyznana kwota dotacji: 156 271,00 zł

Planowany okres realizacji: 2023 r.

Zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji – zwiększenie potencjału inwestycyjnego w Żyrardowie” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego