Rada Seniorów Miasta Żyrardowa I kadencji 2022-2024

Przewodnicząca Rady Seniorów Miasta Żyrardowa
Krystyna Lenarczyk

Zastępca Przewodniczącej Rady Seniorów Miasta Żyrardowa
Wojciech Grundman

Radni Rady Seniorów Miasta Żyrardowa
Stanisław Baka
Jolanta Hamerszmit
Barbara Helbich
Janusz Orzechowski
Teresa Ratajczyk
Stanisława Strzelczyk
Janina Suska
Ewa Uchal
Stanisław Wasilewski
Bogdan Zieliński

Wybory do Rady Seniorów Miasta Żyrardowa odbyły się 19 stycznia 2022 r. Prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski powołał radę Zarządzeniem Nr 30/22 z dnia 24 stycznia 2022 r.

Zadania Rady Seniorów Miasta Żyrardowa

Rada Seniorów Miasta Żyrardowa to organ doradczy przy prezydencie miasta. Ma wspierać i inicjować działania na rzecz żyrardowskich seniorów. Jednym z najważniejszych celów rady jest jeszcze większa aktywizacja i włączanie starszego pokolenia mieszkańców do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym.

Jak skontaktować się z Radą Seniorów Miasta Żyrardowa?

Rada Seniorów zaprasza na dyżury w każdy pierwszy i trzeci czwartek miesiąca, w godz. 14:00 – 16:00, w Centrum Kultury w Żyrardowie Plac Jana Pawła II nr 3.
e-mail: 

Działalność Rady Seniorów Miasta Żyrardowa koordynuje Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie.