W ramach zadania zaplanowano wymianę oświetlenia na bardziej energooszczędne w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej w ul. Jaktorowskiej – 1 szt., w ul. Mickiewicza od ul. Jaktorowskiej do tunelu 22 szt. w ul. 1 Maja na odcinku: od tunelu do ul. Okrzei – 27 szt., od ul. Limanowskiego na wysokości ul. Skrowaczewskiego – 87 sztuk. Zaprojektowano wymianę łącznie 137 szt. opraw sodowych na energooszczędne oprawy LED.

Nowe oświetlenie będzie posiadało większy niż dotychczasowy rozsył światłości, dzięki czemu będzie bardziej przyjazne dla wzroku, a zarazem właściwie doświetli jezdnie i chodniki zapewniając bezpieczeństwo ruchu samochodów i pieszych.

Zadanie przyczyni się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię, a tym samym przyczyni się do spadku emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Zadanie przyczyni się do ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego, poprawy jakości i warunków życia mieszkańców oraz zwiększenia atrakcyjności Miasta Żyrardowa.

Zadanie pn. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Żyrardowie współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla Klimatu 2023.

Całkowity koszt realizacji zadania to 372 382,17, w tym pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego – 200 000 zł.