Do 10 grudnia 2020 r. na terenie Miasta Żyrardów przeprowadzana jest inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła – inwentaryzację prowadzi Zakład Analiz Środowiskowych EKO-PRECYZJA.

Osoby, które nie udzieliły jeszcze informacji, prosimy o pomoc i wypełnienie ankiety, która znajduje się na stronie Urzędu. Prosimy także o przekazanie informacji o inwentaryzacji rodzinie i znajomym.

Bezpośredni link do ankiety

https://ankieta.deltapartner.org.pl/ewidencja_zrodel_ogrzewania_22

Inwentaryzacja to ważny krok, który pozwoli poprawić jakość powietrza, a w efekcie stan zdrowia mieszkańców naszej Gminy.

Badanie ankietowe on-line pozwoli w obecnej sytuacji epidemicznej zapewnić bezpieczeństwo naszym najbliższym bowiem wypełnienie ankiety poprzez stronę internetową spowoduje, iż ankieterzy nie będą musieli odwiedzać Państwa osobiście.

Zgodnie z regulaminem MIWOP Mazowsze 2020, mieszkańcy posiadający indywidualne źródło ogrzewania, którzy nie przekażą informacji o typie wykorzystywanego urządzenia zostaną zakwalifikowani do grupy posiadającej źródła pozaklasowe, tzw. „kopciuchy”.

Ankieterzy dokonujący spisu posiadają identyfikatory i stosowne upoważnienia Prezydenta Miasta Żyrardowa, dlatego w przypadku wszelkich wątpliwości można prosić o ich okazanie.

Nr telefonu na infolinię firmy Eko-Precyzja: 694 025 853. Informacje można uzyskać także telefonicznie w Urzędzie Miasta Żyrardowa – nr 46 858 15 46.

Załączniki:

Ulotka informacyjna

Ankieta