Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel i zarządca budynku ma obowiązek złożyć deklarację dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) w terminie:

– 12 miesięcy w przypadku istniejących źródeł ciepła i spalania paliw

– 14 dni w przypadku  „nowo” powstałych źródeł ciepła i spalania paliw

Deklaracje można złożyć elektronicznie poprzez stronę www.zone.gunb.gov.pl (konieczne jest posiadanie profilu zaufanego) lub w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Żyrardowa.

Formularz-A_budynki-mieszkalne

Formularz-B_budynki-niemieszkalne