Celem zadania było utrzymanie właściwego stanu miejsca pamięci na żyrardowskim cmentarzu tj. wydzielonej w 1930 r. kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego poległych w latach 1918–1921.

Zadanie obejmowało prace przy obelisku oraz ceglanym murze i dwóch marmurowych tablicach z inskrypcjami oraz wykonanie/odtworzenie granitowych krzyży nawiązujących w formie z okresu międzywojennego wraz z uporządkowaniem terenu i wykonaniem niezbędnych nasadzeń.

Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa,
zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w ramach programu ,,Groby i cmentarze wojenne w kraju”.

Wysokość dofinansowania: 129 600 zł

29293