Samorządy Mieszkańców to jednostki pomocnicze samorządu miejskiego. Pełnią funkcję opiniodawczą oraz  służą mieszkańcom, jako organ pośredniczący między społecznością danej dzielnicy a władzami miasta.

WYBORY DO RAD SAMORZĄDÓW MIESZKAŃCÓW 2024

STATUTY SAMORZĄDÓW MIESZKAŃCÓW


Samorząd Mieszkańców Nr 1 Samorząd Mieszkańców Nr 4 Samorząd Mieszkańców Nr 7
Samorząd Mieszkańców Nr 2 Samorząd Mieszkańców Nr 5 Samorząd Mieszkańców Nr 8
Samorząd Mieszkańców Nr 3 Samorząd Mieszkańców Nr 6 Samorząd Mieszkańców Nr 9