Prezydent Miasta Żyrardowa ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze Miasta Żyrardowa

Wnioski o udzielenie dotacji celowej należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Żyrardowa przy Pl. Jana Pawła II nr 1 w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie „ROD 2022” w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r. do godz. 16:00 (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Żyrardowa).

Zarządzenie nr 255/22 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 8.08.2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze Miasta Żyrardowa na zadania związane z ich rozwojem.

Treść ogłoszenia wraz z formularzem wniosku o przyznanie dotacji dostępne są na BIP.

Edytowalny wzor wniosku_uchwala LVI_481_2022

Załącznik do Zarządzenia nr 255-22

Zarządzenie PM nr 255-22