4.05.2023

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

  Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski rozstrzygnął otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym propagowania wśród mieszkańców aktywnych form spędzania wolnego czasu.
28.04.2023

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski rozstrzygnął otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:  
29.03.2023

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski rozstrzygnął otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2023 roku.
10.03.2023

Sprzęt rehabilitacyjny dla Seniorów

Ochotnicza Straż Pożarna i Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Żyrardowie pozyskali z Fundacji Nestor sprzęt rehabilitacyjny o łącznej wartości ponad 35 tys. zł. Dziś wózki inwalidzkie i materace przeciwodleżynowe trafiły…
25.01.2023

Nowy sprzęt specjalistyczny dla OSP

Do jednostki OSP Żyrardów trafił nowy sprzęt specjalistyczny zakupiony przy wsparciu w formie dotacji celowej w wysokości 20 000 zł ze strony Samorządu Województwa Mazowieckiego. Wartość całego zakupu wynosiła 52…