23.10.2023

Podsumowanie akcji usuwania azbestu

Informujemy, że w ramach realizacji zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie Miasta Żyrardowa”, dzięki współpracy z mieszkańcami miasta, w 2023 roku zostało zdemontowanych i przekazanych…
10.10.2023

Zarejestruj się w bazie dawców szpiku

W najbliższą niedzielę, 15 października, w Żyrardowskiej Resursie odbędzie się Dzień Dawcy Szpiku, podczas którego prowadzona będzie akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku w bazie Fundacji DKMS. Akcja trwać będzie w…
4.10.2023

Oferta realizacji zadania publicznego

Prezydent Miasta Żyrardowa przedstawia ofertę realizacji zadania publicznego składanego w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z…
29.09.2023

Piknik ekologiczny nad Zalewem

Miasto Żyrardów zostało partnerem projektu ,,Zielony Żyrardów” realizowanego przez Stowarzyszenie ,,Wspólnota Żyrardowa”, mającego na celu podejmowanie wspólnie z mieszkańcami inicjatyw służących ochronie środowiska, zazielenianiu miasta i poprawie jakości powietrza.
28.09.2023

Uwaga! Ćwiczenia obronne

 Uwaga! W dniach 4 – 5 października 2023 r. na obszarze powiatu żyrardowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem m. Żyrardowa, będzie się odbywało powiatowo-gminne ćwiczenie obronne. Przewidziane jest wykorzystanie pozoracyjnych środków pirotechnicznych…