18.10.2021

Święto Hufca ZHP Żyrardów

W minioną niedzielę odbyły się doroczne obchody Święta Hufca ZHP Żyrardów upamiętniające ważne dla żyrardowskiej braci harcerskiej wydarzenie, jakim było nadanie Hufcowi im. ,,Harcerzy Młodego Lasu”. W tym roku przypada…
15.10.2021

Uroczysta gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej to święto polskiej szkoły, święto nauczycieli, uczniów i rodziców, pracowników administracji i obsługi oraz wszystkich osób zaangażowanych w rozwój polskiej oświaty. To wreszcie święto nas wszystkich, bo…
14.10.2021

Wpłynęły oferty na tzw. małe granty

W Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Żyrardowa, w zakładce: Nabory i oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na Tablicy Ogłoszeń w Urzędzie Miasta…
14.10.2021

Dzień Edukacji Narodowej

Drodzy Nauczyciele, Dyrektorzy szkół, przedszkoli, Pracownicy placówek oświatowych, Uczniowie! Kłaniamy się Wam nisko i życzymy radosnego świętowania!