26.01.2023

Włącz się w rewitalizację!

Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski, ogłosił nabór do piątej edycji konkursu ofert dla organizacji pozarządowych w zakresie rewitalizacji! Celem projektów będzie wsparcie i poprawa warunków życia lokalnej społeczności w…
26.01.2023

Konsultacje projektu uchwały

Prezydent Miasta Żyrardowa ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Żyrardowa w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Żyrardowa na rok 2023. Uwagi i propozycje zmian do projektu uchwały można…
25.01.2023

Nowy sprzęt specjalistyczny dla OSP

Do jednostki OSP Żyrardów trafił nowy sprzęt specjalistyczny zakupiony przy wsparciu w formie dotacji celowej w wysokości 20 000 zł ze strony Samorządu Województwa Mazowieckiego. Wartość całego zakupu wynosiła 52…
20.01.2023

Włącz się w rewitalizację!

Ogłoszono nabór do piątej edycji konkursu ofert dla organizacji pozarządowych w zakresie rewitalizacji! Celem projektów będzie wsparcie i poprawa warunków życia lokalnej społeczności w ich miejscu zamieszkania oraz promocja działalności…