Prezydent Miasta Żyrardowa ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury w Żyrardowie. Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią zarządzenia prezydenta oraz do składania ofert. Nabór trwa do 21 kwietnia br.

Zakres powierzonych zadań oraz wymagania stawiane kandydatom na to stanowisko szczegółowo określa Zarządzenie Nr 82/23 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 21 marca 2023 r.

Dokumenty w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,.Nabór na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury” należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawia II nr 1, 96-300 Żyrardów, w terminie do dnia 21 kwietnia 2023 r. Dla dokumentów nadanych pocztą decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu Miasta Żyrardowa.

Informacji o konkursie udziela Sekretarz Miasta – Pan Radosław Kreczmański. Kandydaci mają  możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem Centrum Kultury po uprzednim zgłoszeniu takiej chęci w sekretariacie Centrum Kultury, nr tel. 46 855 30 54. Informacji o warunkach organizacyjno-finansowych instytucji udziela Pan Łukasz Kasperczyk Dyrektor Wydziału Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miasta Żyrardowa, zarazem p.o. dyrektora Centrum Kultury w Żyrardowie.

Złożone oferty oceniać będzie powołana przez prezydenta Komisja Konkursowa.

Zakończenie konkursu przewiduje się na dzień 30 czerwca 2023 r.

Zachęcamy do składania ofert!

Zarzadzenie o ogłoszeniu

Załącznik do Zarządzenia Nr 82

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie kandydata