Od 17 października w całym kraju zostaną wprowadzone nowe narzędzia do walki z koronawirusem. W zależności od rozwoju sytuacji rząd będzie na bieżąco reagować i wprowadzać kolejne ograniczenia. Wszystko po to, aby ratować zdrowie i życie Polaków. Co zmieni się od najbliższej soboty? M.in. funkcjonowanie punktów gastronomicznych, działalność basenów i siłowni, a także maksymalna liczba uczestników zgromadzeń publicznych. Musimy na powrót ograniczyć kontakty społeczne – od tego zależy, jak szybko pokonamy drugą falę pandemii.

Aktualne zasady bezpieczeństwa

Rządowa strategia walki z pandemią ma trzy główne cele. Naszym priorytetem jest przede wszystkim bezpieczeństwo i wsparcie seniorów, odpowiedni dostęp do leczenia dla pacjentów z COVID-19 oraz podejmowanie takich działań, aby miały jak najmniejszy wpływ na gospodarkę i życie codzienne Polaków.

Strategia walki z koronawirusem – 3 główne cele

Na rządową strategię walki z COVID-19 składają się trzy powiązane ze sobą cele:

Wsparcie dla seniorów

Jednym z priorytetów rządu jest zapewnienie bezpieczeństwa najbardziej wrażliwej i narażonej grupie – seniorom. Jest to możliwe, m.in. poprzez wsparcie i ułatwienie zmiany codziennych aktywności i zachowań, w tym ograniczenia kontaktów.

Jednym z ułatwień są godziny dla seniora. Od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 12:00 w sklepie, aptece i na poczcie przebywać mogą wyłącznie osoby powyżej 60. roku życia. To jednak nie jedyne rozwiązanie, które pomoże chronić osoby starsze. Oprócz tego zaostrzone zostaną zasady epidemiczne w domach pomocy społecznej i placówkach opieki, zaleca się maksymalne ograniczenie kontaktu z osobami powyżej 70. roku życia.

Pamiętaj, Ty również możesz pomóc! Zaoferuj wsparcie osobie starszej lub niepełnosprawnej. Zrób zakupy, wykup leki, odbierz pocztę, albo wyprowadź psa na spacer.

Odpowiednia dostępność do leczenia dla pacjentów z COVID-19

Głównym celem podczas walki z koronawirusem jest bezpieczeństwo każdego z nas. Aby było to możliwe musi być zapewniona odpowiednia dostępność do infrastruktury leczenia – personelu, łóżek szpitalnych i sprzętu.

W każdym województwie powstanie szpital koordynacyjny, a w nim dodatkowe stanowiska intensywnej terapii dla pacjentów zarażonych koronawirusem. Dzięki zwiększeniu liczby szpitali liczba dostępnych łóżek również będzie większa.

Szpital koordynacyjny będzie pełnił rolę głównego szpitala w danym województwie. Co ważne, będzie ukierunkowany na opiekę nad pacjentem z COVID-19. Dyrektorzy tych placówek zostaną włączeni w skład wojewódzkich zespołów zarządzania kryzysowego, który będzie koordynować m.in.:

 • przepływ pacjentów pomiędzy szpitalami w uzgodnieniu z lekarzami innych szpitali, lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
 • ruch karetek „wymazowych” i transportowych,
 • przekazywanie pacjentów do izolatoriów.

Narzędzia do walki z COVID-19

Wprowadzono nowe narzędzia walki z COVID-19, które mają za zadanie zmniejszyć transmisję wirusa. Mają one mieć, jak najmniejszy wpływ na nasze codzienne aktywności, zarówno ekonomiczne jak i prywatne.

Pamiętaj, tylko wspólnie pokonamy koronawirusa. Nasze odpowiedzialne zachowanie i przestrzeganie obowiązujących zasad jest najskuteczniejszą bronią wymierzoną w COVID-19.

Nowe zasady bezpieczeństwa w całym kraju

Od soboty, 17 października, w całym kraju obowiązywać będą nowe zasady bezpieczeństwa. Wyjątkiem są ograniczenia dotyczące wesel i innych uroczystości rodzinnych – one zaczną obowiązywać od 19 października.

Strefa żółta (cały kraj, z wyjątkiem powiatów ze strefy czerwonej):

 • lokale gastronomiczne mogą być otwarte w godz. 6:00 – 21:00. Zajęty może być co drugi stolik. Po godz. 21:00  wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos;
 • ograniczenie liczby osób w transporcie publicznym – zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc;
 • od 19.10 – ograniczona liczba osób na weselach i innych uroczystościach – max. 20 osób, bez możliwości zabawy tanecznej;
 • w uroczystościach religijnych może uczestniczyć max. 1 osoba na 4m2;
 • w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 25 osób;
 • w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie hybrydowe;
 • wydarzenia sportowe bez udziału publiczności;
 • w wydarzeniach kulturalnych max. 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność;
 • zawieszona działalność basenów, aquaparków i siłowni.

Strefa czerwona:

 • ograniczenie liczby osób w placówkach handlowych do 5 osób na 1 kasę;
 • od 19.10 – zakaz organizacji imprez okolicznościowych (wesela, konsolacje i inne);
 • podczas uroczystości religijnych nie więcej niż 1 osoba na 7m2,
 • w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 10 osób;
 • w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych).

Oprócz tego w strefie czerwonej obowiązują takie same zasady bezpieczeństwa jak w strefie żółtej:

 • lokale gastronomiczne mogę być otwarte w godz. 6:00 – 21:00. Zajęty może być co drugi stolik. Po godz. 21:00  wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos;
 • ograniczenie liczba osób w transporcie publicznym – zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc;
 • wydarzenia sportowe bez udziału publiczności;
 • w wydarzeniach kulturalnych max. 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność;
 • zawieszona działalność basenów, aquaparków i siłowni.

Bądź bezpieczny – stosuj zasadę DDMA

Nasze zdrowie zależy od wzajemnej odpowiedzialności. Każdy ma wpływ na to, jak szybko epidemia zostanie zahamowana. W jaki sposób możemy to zrobić? Wystarczy stosować zasadę DDMA, dzięki której chronimy siebie i innych:

D jak dystans

D jak dezynfekcja

M jak maseczka

A jak aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe

zasada DDMA

Utrzymywanie dystansu min. 1,5 m od innych osób, częste mycie rąk woda z mydłem i ich dezynfekcja, a także zakrywanie ust i nosa w przestrzeni publicznej – to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem.

Walkę z zagrożeniem wspiera także aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe. Jest w pełni bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna. Co ważne, im więcej osób będzie z niej korzystać, tym szybciej i skuteczniej ograniczymy tempo i zasięg rozprzestrzeniania się koronawirusa.


Zasady obowiązujące w Urzędzie Miasta Żyrardowa oraz jednostkach podległych.

Urząd Miasta Żyrardowa

W związku z objęciem powiatu żyrardowskiego strefą żółtą, dbając o nasze wspólne bezpieczeństwo, od 5 października, zmieniamy zasady pracy Urzędu Miasta Żyrardowa.

Począwszy od poniedziałku, na dotychczasowych zasadach, a więc z zachowaniem zasad dystansu społecznego, obowiązku dezynfekcji rąk i zasłanianiu ust oraz nosa, działał będzie parter urzędu, a więc:

– Biuro Obsługi Mieszkańca, w tym kasa urzędu,

– Wydział Działalności Gospodarczej,

– Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich (wszystkich formalności będzie można dopełnić w BOM lub pokoju nr 10 na parterze).

– Wydział zdrowia i Spraw Społecznych funkcjonuje zgodnie z organizacją pracy Urzędu wprowadzoną 05.10.2020r. Interesanci obsługiwani są w BOM w środy od 12.00. do 18.00. Wizyty w wydziale po uzgodnieniu telefonicznym. W miarę możliwości załatwianie spraw odbywa się droga elektroniczną.

Pozostałe wydziały będą dostępne dla klientów po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z wybranym wydziałem, za pośrednictwem aparatu telefonicznego na portierni urzędu miasta.

Gorąco zachęcamy Państwa do korzystania z komunikacji z nami za pośrednictwem telefonu, poczty tradycyjnej i elektronicznej, a także – na ile jest to możliwe – dopełnienia formalności przez internet (ePUAP). Formularze wniosków wraz z informacją o procedurach załatwiania poszczególnych spraw dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej:

https://www.bip.zyrardow.pl/1451,wedlug-alfabetu


PGM Żyrardów

Informujemy, iż ze względu na stan epidemiologiczny Punkt Obsługi Mieszkańca i Siedziba Spółki zostają zamknięte dla interesantów do odwołania. Pilną korespondencję prosimy o  wrzucanie do skrzynki znajdującej się na drzwiach PGM Żyrardów Sp. z o.o. przy ul. Armii Krajowej 5. W spawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny, jak również zachęcamy  do korzystania z elektronicznych form kontaktu przez stronę spółki www.pgm.zyrardow.pl

W związku z wprowadzeniem od 03.10.2020r w Powiecie Żyrardowskim strefy żółtej, Zarząd PGM w Żyrardowie informuje, że na Targowisku Miejskim zostały już wprowadzone określone procedury, które przystosowały działanie Targowiska Miejskiego do zaistniałej sytuacji.

 1. Na głównych bramach zainstalowane są pojemniki z płynem dezynfekcyjnym, które uzupełniane są na bieżąco. Na pozostałych wejściach są informacje gdzie takie pojemniki są zainstalowane.
 2. Na wszystkich czynnych wejściach są zawieszone czytelne tablice z ogłoszeniem o obowiązku noszenia maseczek na terenie Targowiska Miejskiego.
 3. Na dostępnym sprzęcie audio są podawane cyklicznie głośne informacje i przypomnienia o konieczności noszenia maseczek i szybkim robieniu zakupów.

Jednocześnie informuję, że Kierownik Targowiska Miejskiego jest w stałym kontakcie telefonicznym z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Żyrardowie. Na dzień dzisiejszy w działaniach Targowiska nie zachodzą żadne istotne zmiany poza wyżej wymienionymi. W dalszym ciągu obowiązuje Zarządzenie Nr 25/2020 Zarządu PGM regulujące kwestie przeciwdziałania epidemii COVID 19 na Targowisku Miejskim.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrardowie

Od dnia 19 października 2020 r. do odwołania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrardowie działa w ograniczonym zakresie.

W związku z aktualną sytuacją w kraju oraz  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w trosce o zdrowie wszystkich mieszkańców Miasta Żyrardowa oraz pracowników Ośrodka, od dnia 19 października 2020 r. do odwołania ograniczona zostaje możliwość osobistego załatwiania spraw w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żyrardowie. Obsługiwane osobiście będą tylko i wyłącznie osoby, które z uwagi na rodzaj spraw i ich terminowość wymagają osobistego stawiennictwa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikiem Ośrodka. Pozostałe sprawy prosimy załatwiać drogą telefoniczną/elektroniczną, a korespondencję proszę zostawiać w skrzynkach umieszczonych przed drzwiami Ośrodka.


AQUA Żyrardów

W  związku z wprowadzeniem nowych zasad bezpieczeństwa dla stref  żółtej i czerwonej od soboty – 17 października PŁYWALNIA AQUA ŻYRARDÓW zawiesza działalność do odwołania.

 • Hale sportowe i sale rekreacyjne czynne z zachowaniem zasad bezpieczeństwa,
 • Zalew Żyrardowski funkcjonuje bez zmian,
 • Organizacja imprez sportowych, meczy odbywa się bez udziału publiczności,
 • Administracja Spółki na dzień dzisiejszy funkcjonuje bez zmian,
 • Zgodnie z informacją od Najemcy – od 17 października siłownia nieczynna.
 • Od 19.10.2020 od godz. 14:00 Pływalnia AQUA ŻYRARDÓW będzie czynna dla: dla uczniów szkół, zajęć nauki pływania oraz sekcji pływackich, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju:
 • Zostają odwołane wejścia dla osób indywidualnych.

Miejski Ogród Jordanowski

W Miejskim Ogródku Jordanowskim na zwolnieniach lekarskich przebywa troje z czworga wychowawców, w tym dyrektor, konieczna jest zmiana organizacji pracy. Zastępujący dyrektora, Edwin Nartonowicz, zatrudniony na pół etatu, będzie dyżurował w okresie od 16.10 do 23.10.2020 r., w godzinach od 11:00 do 13:00.


Ograniczenia i komunikaty – Szkoły w Żyrardowie

Placówki oświatowe.

Wewnętrzne zasady organizacji pracy w związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS CoV -2 i określone działania prewencyjne mające na celu uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa określone w zarządzeniach dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów, zapewniają spełnienie wszystkich zaleceń sanitarno-epidemiologicznych (zarówno dla wymogów żółtej, jak i czerwonej strefy), co oznacza, że dla funkcjonowania placówek nic się nie zmienia. Wszystkie placówki funkcjonują bez zakłóceń. Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli odrębnymi komunikatami mogą wprowadzać zmiany w organizacji funkcjonowania, dlatego zachęcamy do monitorowania stron internetowych poszczególnych placówek oświatowych.

Szkoły Podstawowe numer 6 i 7 wracają do normalnego trybu nauki.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Żyrardowie pracuje w trybie zdalnym do 23 października 2020 r. Szczegółowe informacje zostały przekazane rodzicom i nauczycielom poprzez dziennik elektroniczny.

Szkoła Podstawowa nr 4 w Żyrardowie – klasa IIIB pracuje w trybie zdalnym do 26 października 2020 r.

Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego, Od 19 do 23 października 2020 r. w trybie stacjonarnym będą realizowali obowiązek nauki uczniowie liceum trzyletniego, zaś uczniowie liceum czteroletniego będą w tym czasie uczyli się w trybie zdalnym (MS Teams). Nauczanie w trybie mieszanym będzie obowiązywało do czasu, w którym Powiat Żyrardowski będzie w strefie żółtej. Uczniowie będą uczestniczyli w zajęciach szkolnych według dotychczasowego planu lekcji. Klasa IIIF przechodzi na naukę zdalną do 25 października. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji zajęć zostaną zamieszczone w dzienniku Vulcan.

Ponawiamy apel do rodziców o odpowiedzialne wysyłanie dzieci do szkół. Najważniejsze, żeby dziecko nie miało żadnych objawów zakażenia górnych dróg oddechowych. Prosimy pamiętać o maseczkach. Prosimy wszystkich mieszkańców o sumienne przestrzeganie obowiązujących zasad i nałożonego reżimu sanitarnego. Dbajmy o siebie i innych.


Informacja Prezydenta Miasta Żyrardowa Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego ws. nowych zasad bezpieczeństwa wprowadzonych przez rząd w czasie pandemii koronawirusa. W filmie prezydent odnosi się do aktualnej sytuacji w mieście oraz do funkcjonowania Urzędu Miasta Żyrardowa i jednostek podległych.

Informacja Prezydenta Miasta Żyrardowa ws. nowych zasad bezpieczeństwa.

Informacja Prezydenta Miasta Żyrardowa Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego ws. nowych zasad bezpieczeństwa wprowadzonych przez rząd w czasie pandemii koronawirusa. W filmie prezydent odnosi się do aktualnej sytuacji w mieście oraz do funkcjonowania Urzędu Miasta Żyrardowa i jednostek podległych.

Opublikowany przez Żyrardów Piątek, 16 października 2020