Ministerstwo Zdrowia przedstawiło nową listę powiatów objętych dodatkowymi obostrzeniami. Powiat żyrardowski został zakwalifikowany do strefy żółtej. Zmiany będą obowiązywać od soboty, 3 października 2020 r.

Publikowana cyklicznie przez Ministerstwo Zdrowia lista powiatów, w których wprowadzane są dodatkowe obostrzenia, powstaje na podstawie analiz dynamiki wzrostów zakażeń w ciągu ostatnich 14 dni. Jeśli nowych zachorowań było powyżej 12 na 10 tys. mieszkańców, wtedy powiat zaliczany jest do strefy czerwonej, a jeśli między 6 a 12 na 10 tys., do strefy żółtej.

W powiatach czerwonych i żółtych obowiązują obostrzenia dotyczące: targów i kongresów, wydarzeń sportowych, kulturalnych, gastronomii, sanatoriów, wesel, zgromadzeń, transportu,obowiązku noszenia maseczek itd.

Szczegółowe obostrzenia dla powiatów czerwonych i żółtych: https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow

Ministerstwo zdrowia informuje zarazem, że już wkrótce zostanie przedstawiony projekt rozporządzenia, który wprowadzi nowe lub zaostrzy już obowiązujące obostrzenia i limity.  Dotyczyć one będą m.in. liczby osób biorących udział w zgromadzeniach, w tym w przyjęciach rodzinnych – w strefie zielonej do 100 osób, w strefie żółtej do 75 osób. Natomiast w strefie czerwonej pozostanie ograniczenie zgromadzeń do 50 osób.

Zgodnie z projektowanymi zmianami obowiązek zasłaniania ust i nosa na wolnym powietrzu zostanie rozszerzony i będzie obowiązywał również w strefie żółtej, a nie jak do tej pory tylko w strefie czerwonej. Planuje się, że nowe rozwiązania zaczną obowiązywać od 15 października.

Usytuowanie Żyrardowa w strefie żółtej sprawia, że niezmiernie ważne staje rygorystyczne przestrzeganie reżimu sanitarnego oraz innych obostrzeń wynikających z decyzji Ministerstwa Zdrowia. To w dużej mierze od nas i naszego zdyscyplinowania zależy, jak będzie się rozwijać sytuacja epidemiczna na terenie naszego powiatu. Nie zapominajmy zatem o tak elementarnych zasadach, jak zachowanie dystansu społecznego, dezynfekcja rąk, czy zasłanianie nosa i ust, w tych miejscach gdzie jest to wymagane. Postarajmy się także ograniczyć nasze społeczne kontakty i może nieco więcej czasu spędzać w domach.


Urząd Miasta Żyrardowa

W związku z objęciem powiatu żyrardowskiego strefą żółtą, dbając o nasze wspólne bezpieczeństwo, od 5 października, zmieniamy zasady pracy Urzędu Miasta Żyrardowa.

Począwszy od poniedziałku, na dotychczasowych zasadach, a więc z zachowaniem zasad dystansu społecznego, obowiązku dezynfekcji rąk i zasłanianiu ust oraz nosa, działał będzie parter urzędu, a więc:

– Biuro Obsługi Mieszkańca, w tym kasa urzędu,

– Wydział Działalności Gospodarczej,

– Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich (wszystkich formalności będzie można dopełnić w BOM lub pokoju nr 10 na parterze).

Pozostałe wydziały będą dostępne dla klientów po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z wybranym wydziałem, za pośrednictwem aparatu telefonicznego na portierni urzędu miasta.

Gorąco zachęcamy Państwa do korzystania z komunikacji z nami za pośrednictwem telefonu, poczty tradycyjnej i elektronicznej, a także – na ile jest to możliwe – dopełnienia formalności przez internet (ePUAP). Formularze wniosków wraz z informacją o procedurach załatwiania poszczególnych spraw dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej:

https://www.bip.zyrardow.pl/1451,wedlug-alfabetu


Placówki oświatowe.

Wewnętrzne zasady organizacji pracy w związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS CoV -2 i określone działania prewencyjne mające na celu uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa określone w zarządzeniach dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów, zapewniają spełnienie wszystkich zaleceń sanitarno-epidemiologicznych (zarówno dla wymogów żółtej, jak i czerwonej strefy), co oznacza, że dla funkcjonowania placówek nic się nie zmienia. Wszystkie placówki funkcjonują bez zakłóceń. Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli odrębnymi komunikatami mogą wprowadzać zmiany w organizacji funkcjonowania, dlatego zachęcamy do monitorowania stron internetowych poszczególnych placówek oświatowych


PGM Żyrardów

W związku z wprowadzeniem od 03.10.2020r w Powiecie Żyrardowskim strefy żółtej, Zarząd PGM w Żyrardowie informuje, że na Targowisku Miejskim zostały już wprowadzone określone procedury, które przystosowały działanie Targowiska Miejskiego do zaistniałej sytuacji.

  1. Na głównych bramach zainstalowane są pojemniki z płynem dezynfekcyjnym, które uzupełniane są na bieżąco. Na pozostałych wejściach są informacje gdzie takie pojemniki są zainstalowane.
  2. Na wszystkich czynnych wejściach są zawieszone czytelne tablice z ogłoszeniem o obowiązku noszenia maseczek na terenie Targowiska Miejskiego.
  3. Na dostępnym sprzęcie audio są podawane cyklicznie głośne informacje i przypomnienia o konieczności noszenia maseczek i szybkim robieniu zakupów.
  4. W dniu jutrzejszym tj. 03.04.2020 r. zostaną zamieszczone na stronie internetowej i Facebooku PGM /Zakładka Targowisko/, informacje o podjętych w/w działaniach na Targowisku.

Jednocześnie informuję, że Kierownik Targowiska Miejskiego jest w stałym kontakcie telefonicznym z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Żyrardowie. Na dzień dzisiejszy w działaniach Targowiska nie zachodzą żadne istotne zmiany poza wyżej wymienionymi. W dalszym ciągu obowiązuje Zarządzenie Nr 25/2020 Zarządu PGM regulujące kwestie przeciwdziałania epidemii COVID 19 na Targowisku Miejskim.

Ponadto, w siedzibie Spółki (ul. Armii Krajowej 5), Targowisku Miejskim (ul. Moniuszki 44-46), Punkcie Obsługi Mieszkańca (ul. 1 Maja 58) oraz pracownikom obsługującym nieruchomość przy ul. Ludwika Waryńskiego 1, zapewniony jest dostęp do środków dezynfekujących, a odległości między stanowiskami pracy wynoszą co najmniej 1,5 m.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrardowie informuje, że w związku z wejściem strefy żółtej nie przewidujemy żadnych zmian w funkcjonowaniu ośrodka.


AQUA Żyrardów

Pływalnia

– dopuszczalna ilość na pływalni 75% całkowitego obłożenia,
– trybuny na pływalni pozostają zamknięte do odwołania,
– zwiększenie ilości dezynfekcji szafek, klamek itp.

Hotel

– działalność hotelowa w strefie żółtej jest bez zmian, dodatkowo została zwiększona dezynfekcja.

Hala sportowa

– na widowni podczas wydarzeń sportowych zostanie wpuszczone 25% maksymalnego obłożenia,
– zwiększenie ilości dezynfekcji szafek, klamek, toalet, szatni itp.

Zalew Żyrardowski

– bez zmian możliwość spacerowania,
– pomieszczenia socjalne (toalety) zostają zamknięte.


Komunikat z dnia 09.10.2020 r.

Komunikat w sprawie wykrycia wirusa SARS-CoV-2 w Szkole Podstawowej Nr 6 w Żyrardowie

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 w Żyrardowie w dniu 9 października 2020 r. została powiadomiona przez Państwową Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Żyrardowie, że u jednego z pracowników Szkoły ujawniono pozytywny wynik testu na koronawirusa. O zaistniałej sytuacji powiadomiono organ prowadzący szkołę oraz organ nadzoru pedagogicznego i niezwłocznie podjęto działania zgodnie z przyjętymi procedurami. Wszystkie osoby, które miały kontakt bezpośredni z osobą zakażoną, zostały poinformowane o tym fakcie i zgłoszone do Sanepidu. Osoby te będą przebywać na kwarantannie. Wszystkie podjęte działania są środkami zapobiegawczymi, a sytuacja cały czas jest monitorowana. Prosimy o zachowanie spokoju. Klasa VIIA i część uczniów z klasy VIIC, w dniach 12.10.2020 r. – 16.10.2020r., będą pracować w trybie zdalnym. Pozostała część uczniów naszej Szkoły będzie pracować w trybie stacjonarnym. Ponawiamy prośbę, aby zadbać oto, żeby dzieci przychodziły do szkoły zdrowe i zabezpieczone w maseczki.

Grażyna Beliniak Dyrektor Szkoły