Nowe zasady bezpieczeństwa

Aktualne zasady bezpieczeństwa

Rządowa strategia walki z pandemią ma trzy główne cele. Naszym priorytetem jest przede wszystkim bezpieczeństwo i wsparcie seniorów, odpowiedni dostęp do leczenia dla pacjentów z COVID-19 oraz podejmowanie takich działań, aby miały jak najmniejszy wpływ na gospodarkę i życie codzienne Polaków.

Strategia walki z koronawirusem – 3 główne cele

Na rządową strategię walki z COVID-19 składają się trzy powiązane ze sobą cele:

Wsparcie dla seniorów

Jednym z priorytetów rządu jest zapewnienie bezpieczeństwa najbardziej wrażliwej i narażonej grupie – seniorom. Jest to możliwe, m.in. poprzez wsparcie i ułatwienie zmiany codziennych aktywności i zachowań, w tym ograniczenia kontaktów.

Jednym z ułatwień są godziny dla seniora. Od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 12:00 w sklepie, aptece i na poczcie przebywać mogą wyłącznie osoby powyżej 60. roku życia. To jednak nie jedyne rozwiązanie, które pomoże chronić osoby starsze. Oprócz tego zaostrzone zostaną zasady epidemiczne w domach pomocy społecznej i placówkach opieki, zaleca się maksymalne ograniczenie kontaktu z osobami powyżej 70. roku życia.

Pamiętaj, Ty również możesz pomóc! Zaoferuj wsparcie osobie starszej lub niepełnosprawnej. Zrób zakupy, wykup leki, odbierz pocztę, albo wyprowadź psa na spacer.

Odpowiednia dostępność do leczenia dla pacjentów z COVID-19

Głównym celem podczas walki z koronawirusem jest bezpieczeństwo każdego z nas. Aby było to możliwe musi być zapewniona odpowiednia dostępność do infrastruktury leczenia – personelu, łóżek szpitalnych i sprzętu.

W każdym województwie powstanie szpital koordynacyjny, a w nim dodatkowe stanowiska intensywnej terapii dla pacjentów zarażonych koronawirusem. Dzięki zwiększeniu liczby szpitali liczba dostępnych łóżek również będzie większa.

Szpital koordynacyjny będzie pełnił rolę głównego szpitala w danym województwie. Co ważne, będzie ukierunkowany na opiekę nad pacjentem z COVID-19. Dyrektorzy tych placówek zostaną włączeni w skład wojewódzkich zespołów zarządzania kryzysowego, który będzie koordynować m.in.:

Narzędzia do walki z COVID-19

Wprowadzono nowe narzędzia walki z COVID-19, które mają za zadanie zmniejszyć transmisję wirusa. Mają one mieć, jak najmniejszy wpływ na nasze codzienne aktywności, zarówno ekonomiczne jak i prywatne.

Pamiętaj, tylko wspólnie pokonamy koronawirusa. Nasze odpowiedzialne zachowanie i przestrzeganie obowiązujących zasad jest najskuteczniejszą bronią wymierzoną w COVID-19.

Nowe zasady bezpieczeństwa w całym kraju

Od soboty, 17 października, w całym kraju obowiązywać będą nowe zasady bezpieczeństwa. Wyjątkiem są ograniczenia dotyczące wesel i innych uroczystości rodzinnych – one zaczną obowiązywać od 19 października.

Strefa żółta (cały kraj, z wyjątkiem powiatów ze strefy czerwonej):

Strefa czerwona:

Oprócz tego w strefie czerwonej obowiązują takie same zasady bezpieczeństwa jak w strefie żółtej:

Bądź bezpieczny – stosuj zasadę DDMA

Nasze zdrowie zależy od wzajemnej odpowiedzialności. Każdy ma wpływ na to, jak szybko epidemia zostanie zahamowana. W jaki sposób możemy to zrobić? Wystarczy stosować zasadę DDMA, dzięki której chronimy siebie i innych:

D jak dystans

D jak dezynfekcja

M jak maseczka

A jak aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe

zasada DDMA

Utrzymywanie dystansu min. 1,5 m od innych osób, częste mycie rąk woda z mydłem i ich dezynfekcja, a także zakrywanie ust i nosa w przestrzeni publicznej – to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem.

Walkę z zagrożeniem wspiera także aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe. Jest w pełni bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna. Co ważne, im więcej osób będzie z niej korzystać, tym szybciej i skuteczniej ograniczymy tempo i zasięg rozprzestrzeniania się koronawirusa.


Zasady obowiązujące w Urzędzie Miasta Żyrardowa oraz jednostkach podległych.

Urząd Miasta Żyrardowa

W związku z objęciem powiatu żyrardowskiego strefą żółtą, dbając o nasze wspólne bezpieczeństwo, od 5 października, zmieniamy zasady pracy Urzędu Miasta Żyrardowa.

Począwszy od poniedziałku, na dotychczasowych zasadach, a więc z zachowaniem zasad dystansu społecznego, obowiązku dezynfekcji rąk i zasłanianiu ust oraz nosa, działał będzie parter urzędu, a więc:

– Biuro Obsługi Mieszkańca, w tym kasa urzędu,

– Wydział Działalności Gospodarczej,

– Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich (wszystkich formalności będzie można dopełnić w BOM lub pokoju nr 10 na parterze).

– Wydział zdrowia i Spraw Społecznych funkcjonuje zgodnie z organizacją pracy Urzędu wprowadzoną 05.10.2020r. Interesanci obsługiwani są w BOM w środy od 12.00. do 18.00. Wizyty w wydziale po uzgodnieniu telefonicznym. W miarę możliwości załatwianie spraw odbywa się droga elektroniczną.

Pozostałe wydziały będą dostępne dla klientów po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z wybranym wydziałem, za pośrednictwem aparatu telefonicznego na portierni urzędu miasta.

Gorąco zachęcamy Państwa do korzystania z komunikacji z nami za pośrednictwem telefonu, poczty tradycyjnej i elektronicznej, a także – na ile jest to możliwe – dopełnienia formalności przez internet (ePUAP). Formularze wniosków wraz z informacją o procedurach załatwiania poszczególnych spraw dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej:

https://www.bip.zyrardow.pl/1451,wedlug-alfabetu


PGM Żyrardów

Informujemy, iż ze względu na stan epidemiologiczny Punkt Obsługi Mieszkańca i Siedziba Spółki zostają zamknięte dla interesantów do odwołania. Pilną korespondencję prosimy o  wrzucanie do skrzynki znajdującej się na drzwiach PGM Żyrardów Sp. z o.o. przy ul. Armii Krajowej 5. W spawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny, jak również zachęcamy  do korzystania z elektronicznych form kontaktu przez stronę spółki www.pgm.zyrardow.pl

W związku z wprowadzeniem od 03.10.2020r w Powiecie Żyrardowskim strefy żółtej, Zarząd PGM w Żyrardowie informuje, że na Targowisku Miejskim zostały już wprowadzone określone procedury, które przystosowały działanie Targowiska Miejskiego do zaistniałej sytuacji.

 1. Na głównych bramach zainstalowane są pojemniki z płynem dezynfekcyjnym, które uzupełniane są na bieżąco. Na pozostałych wejściach są informacje gdzie takie pojemniki są zainstalowane.
 2. Na wszystkich czynnych wejściach są zawieszone czytelne tablice z ogłoszeniem o obowiązku noszenia maseczek na terenie Targowiska Miejskiego.
 3. Na dostępnym sprzęcie audio są podawane cyklicznie głośne informacje i przypomnienia o konieczności noszenia maseczek i szybkim robieniu zakupów.

Jednocześnie informuję, że Kierownik Targowiska Miejskiego jest w stałym kontakcie telefonicznym z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Żyrardowie. Na dzień dzisiejszy w działaniach Targowiska nie zachodzą żadne istotne zmiany poza wyżej wymienionymi. W dalszym ciągu obowiązuje Zarządzenie Nr 25/2020 Zarządu PGM regulujące kwestie przeciwdziałania epidemii COVID 19 na Targowisku Miejskim.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrardowie

Od dnia 19 października 2020 r. do odwołania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrardowie działa w ograniczonym zakresie.

W związku z aktualną sytuacją w kraju oraz  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w trosce o zdrowie wszystkich mieszkańców Miasta Żyrardowa oraz pracowników Ośrodka, od dnia 19 października 2020 r. do odwołania ograniczona zostaje możliwość osobistego załatwiania spraw w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żyrardowie. Obsługiwane osobiście będą tylko i wyłącznie osoby, które z uwagi na rodzaj spraw i ich terminowość wymagają osobistego stawiennictwa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikiem Ośrodka. Pozostałe sprawy prosimy załatwiać drogą telefoniczną/elektroniczną, a korespondencję proszę zostawiać w skrzynkach umieszczonych przed drzwiami Ośrodka.


AQUA Żyrardów

W  związku z wprowadzeniem nowych zasad bezpieczeństwa dla stref  żółtej i czerwonej od soboty – 17 października PŁYWALNIA AQUA ŻYRARDÓW zawiesza działalność do odwołania.


Miejski Ogród Jordanowski

W Miejskim Ogródku Jordanowskim na zwolnieniach lekarskich przebywa troje z czworga wychowawców, w tym dyrektor, konieczna jest zmiana organizacji pracy. Zastępujący dyrektora, Edwin Nartonowicz, zatrudniony na pół etatu, będzie dyżurował w okresie od 16.10 do 23.10.2020 r., w godzinach od 11:00 do 13:00.


Ograniczenia i komunikaty – Szkoły w Żyrardowie

Placówki oświatowe.

Wewnętrzne zasady organizacji pracy w związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS CoV -2 i określone działania prewencyjne mające na celu uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa określone w zarządzeniach dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów, zapewniają spełnienie wszystkich zaleceń sanitarno-epidemiologicznych (zarówno dla wymogów żółtej, jak i czerwonej strefy), co oznacza, że dla funkcjonowania placówek nic się nie zmienia. Wszystkie placówki funkcjonują bez zakłóceń. Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli odrębnymi komunikatami mogą wprowadzać zmiany w organizacji funkcjonowania, dlatego zachęcamy do monitorowania stron internetowych poszczególnych placówek oświatowych.

Szkoły Podstawowe numer 6 i 7 wracają do normalnego trybu nauki.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Żyrardowie pracuje w trybie zdalnym do 23 października 2020 r. Szczegółowe informacje zostały przekazane rodzicom i nauczycielom poprzez dziennik elektroniczny.

Szkoła Podstawowa nr 4 w Żyrardowie – klasa IIIB pracuje w trybie zdalnym do 26 października 2020 r.

Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego, Od 19 do 23 października 2020 r. w trybie stacjonarnym będą realizowali obowiązek nauki uczniowie liceum trzyletniego, zaś uczniowie liceum czteroletniego będą w tym czasie uczyli się w trybie zdalnym (MS Teams). Nauczanie w trybie mieszanym będzie obowiązywało do czasu, w którym Powiat Żyrardowski będzie w strefie żółtej. Uczniowie będą uczestniczyli w zajęciach szkolnych według dotychczasowego planu lekcji. Klasa IIIF przechodzi na naukę zdalną do 25 października. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji zajęć zostaną zamieszczone w dzienniku Vulcan.

Ponawiamy apel do rodziców o odpowiedzialne wysyłanie dzieci do szkół. Najważniejsze, żeby dziecko nie miało żadnych objawów zakażenia górnych dróg oddechowych. Prosimy pamiętać o maseczkach. Prosimy wszystkich mieszkańców o sumienne przestrzeganie obowiązujących zasad i nałożonego reżimu sanitarnego. Dbajmy o siebie i innych.


Informacja Prezydenta Miasta Żyrardowa Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego ws. nowych zasad bezpieczeństwa wprowadzonych przez rząd w czasie pandemii koronawirusa. W filmie prezydent odnosi się do aktualnej sytuacji w mieście oraz do funkcjonowania Urzędu Miasta Żyrardowa i jednostek podległych.

Informacja Prezydenta Miasta Żyrardowa ws. nowych zasad bezpieczeństwa.

Informacja Prezydenta Miasta Żyrardowa Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego ws. nowych zasad bezpieczeństwa wprowadzonych przez rząd w czasie pandemii koronawirusa. W filmie prezydent odnosi się do aktualnej sytuacji w mieście oraz do funkcjonowania Urzędu Miasta Żyrardowa i jednostek podległych.

Opublikowany przez Żyrardów Piątek, 16 października 2020

 


Żyrardów wspiera seniorów

Łącznie miasto przekazało do DPSów każdemu po: 100 masek z zaworkiem, 2000 maseczek zwykłych, 1000 maseczek KN 95, po 10 profesjonalnych kombinezonów OxyChem, 125 litrów płynu do dezynfekcji powierzchni oraz 70 litrów płynów do dezynfekcji rąk.

Obecna sytuacja związana z rosnącą liczbą zakażeń w naszym kraju, była jedną z głównych przesłanek do przekazania wspomnianych środków ochrony. To kolejna pomoc miasta skierowana do seniorów przebywających w Domach Pomocy Społecznej przy ulicy Limanowskiego i ul. Sosabowskiego.


Strefa żółta w całym kraju

Od najbliższej soboty będą obowiązywać nowe zasady dla strefy żółtej:

grafika zbiorcza zasad

 

Poniżej różnice pomiędzy strefą czerwoną i żółtą:

Organizacja kongresów i targów

Obecnie jest dopuszczalne:

1. Pod warunkiem realizowania przez widzów lub klientów obowiązku zakrywania ust i nosa. W przypadku innym niż organizowanie na otwartym powietrzu: przedstawień, spektakli, projekcji filmów lub nagrań wideo – także pod warunkiem udostępnienia ich widzom lub klientom nie więcej niż połowy liczby miejsc.​​​​

Strefa Czerwona – zakaz

Strefa Żółta – bez zmian

2. W miejscu odbywania się imprezy znajduje się nie więcej niż 1 osoba na 2,5 m2 powierzchni dostępnej dla uczestników, widzów lub klientów, z wyłączeniem obsługi – jeżeli ten wymóg jest spełniony, to nie ma ograniczenia do 150 osób.

Strefa Czerwona – zakaz

Strefa Żółta – 1 osoba na 4 m2

 

Wydarzenia sportowe

Obecnie:

 1. Piłka nożna i żużel – na stadionach i boiskach należy udostępnić publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.
 2. Sport, w którym nie ma ograniczenia liczby uczestników (z wyłączeniem pól golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych) – w wydarzeniu może uczestniczyć nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie, nie licząc osób zajmujących się obsługą. Publiczność w obiektach sportowych musi zachować odstęp 1,5 m, zapełnione max. 50% liczby miejsc.
 3. Sport na basenach – co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.
 4. Sport na siłowniach, w klubach i centrach fitness oraz organizacja obozów sportowych – zajęcia odbywają się tak, aby udostępniono publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.

Musi być weryfikacja liczby osób, dezynfekcja szatni itp.

Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są zobowiązane do dezynfekcji rąk, gdy wchodzą i opuszczają obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.

Widzowie są zobowiązani zakrywać usta i nos.

Strefa Czerwona – bez publiczności

Strefa Żółta – 25 proc. widowni

 

Wydarzenia kulturalne

Odbywają się:

1. W pomieszczeniach pod warunkiem:

a) udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami,

b) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.

Strefa Czerwona – zakaz

Strefa Żółta – 25 proc. publiczności

2. W obiektach sportowych na otwartej przestrzeni pod warunkiem:

a) udostępnienia co drugiego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności,

b) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.

Strefa Czerwona – zakaz

Strefa Żółta – 25 proc. publiczności

3. Na otwartej przestrzeni pod warunkiem:

a) zapewnienia, aby jednocześnie liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników była nie większa niż 1 osoba na 5 m2,

b) zachowania odległości co najmniej 2 m od innych osób przez wyznaczenie znakami poziomymi miejsc dla publiczności uwzględniających zachowanie odległości 1,5 m,

c) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa, chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 1,5 m od innych osób.

Nie ma limitu 150 osób.

Strefa Czerwona – zakaz

Strefa Żółta –  limit 100 osób

 

Gastronomia

Obecnie w lokalu i ogródku klienci muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje. Obsługa zakrywa usta i nos.

Strefa Czerwona – 1 osoba na 4 m2. Prowadzenie działalności możliwe od 6.00–22.00. Ograniczenia w zakresie godzin nie stosuje się do realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu.

Strefa Żółta – 1 osoba na 4 m2

 

Działalność hotelarska

Obecnie jest dopuszczalna, z wyłączeniem działalności klubów i dyskotek.

Stosuje się przepisy dotyczące kongresów, basenów, siłowni oraz działalności kulturalnej – jeśli taka jest świadczona w hotelu itp.

Strefa Czerwona – bez zmian

Strefa Żółta – bez zmian

 

Aquaparki i baseny

Obecnie 75 proc. obłożenia obiektu w aquaparkach.

Strefa Czerwona – bez zmian

Strefa Żółta – bez zmian

 

Wesołe miasteczka, parki rozrywki lub parki rekreacyjne

Obecnie jest obowiązek, aby jednoczesna liczba osób korzystających była nie większa niż 1 osoba na 5 m2 powierzchni wesołego miasteczka, parku rozrywki lub parku rekreacyjnego, bez uwzględnienia parkingów.

Strefa Czerwona – zakaz

Strefa Żółta – 1 osoba na 10 m2

 

Siłownie

Na siłowniach, w klubach i centrach fitness oraz podczas organizacji obozów sportowych zajęcia mają się obywać tak, aby udostępniono publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.

Strefa Czerwona – 1 osoba na 10 m2

Strefa Żółta – 1 osoba na 7 m2

 

Kina

Zasady podobne jak przy wydarzeniach kulturalnych – 50 proc. miejsc, 1,5 m. odstępu, widzowie zasłaniają usta i nos.

Strefa Czerwona – 25 proc. publiczności

Strefa Żółta – 25 proc. publiczności

 

Sanatoria, rehabilitacja, uzdrowiska

Obecnie warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. Tak samo leczenie uzdrowiskowe, leczenie sanatoryjne dzieci.

Strefa Czerwona – bez zmian

Strefa Żółta – bez zmian

 

Zgromadzenia

Obecnie jest zakaz zgromadzeń powyżej 150 osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m. Uczestnicy 1,5 m od siebie i zakrywają usta i nos.

Strefa Czerwona – bez zmian

Strefa Żółta – bez zmian

 

Kościoły

Obecnie

1. Jeśli wydarzenie religijne odbywa się w kościele, to jest obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult.

Strefa Czerwona – 50 proc. obłożenia budynku (kościoła) lub innego obiektu kultu religijnego oraz obowiązek zakrywania ust i nosa

Strefa Żółta – bez zmian

2. Jeśli wydarzenie religijne odbywa się na zewnątrz, to trzeba zachować 1,5 m odległości między osobami lub zakrywać usta i nos (z wyłączeniem osób sprawujących kult).

Strefa Czerwona – obowiązek zachowania dystansu 1,5 m i obowiązek zakrywania ust i nosa

Strefa Żółta – bez zmian

 

Wesela i inne uroczystości „rodzinne”

Obecnie do 100 osób, z wyjątkiem obsługi. Na weselu itp. dopuszcza się, żeby nie zakrywać ust i nosa.

Strefa Czerwona – 50 osób, z wyjątkiem obsługi

Strefa Żółta – 75 osób, z wyjątkiem obsługi

Uwaga! Zmiany te obowiązują od 17 października 2020 r.

 

Inne imprezy, spotkania niezależnie od ich rodzaju

Obecnie do 150 osób, z wyjątkiem obsługi. Jest obowiązek zakrywania ust i nosa.

Strefa Czerwona – 50 osób, z wyjątkiem obsługi

Strefa Żółta – 100 osób, z wyjątkiem obsługi

 

Transport zbiorowy

Obecnie pojazdem można przewozić tyle osób, ile wynosi:

a) 100 proc. liczby miejsc siedzących albo

b) 50 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50 proc. miejsc siedzących niezajętych.

Obowiązek zakrywania ust i nosa.

Strefa Czerwona – 50 proc. liczby miejsc siedzących albo 30 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50 proc. miejsc siedzących niezajętych – przewozy lokalne w ramach obszaru czerwonego

Strefa Żółta – bez zmian

 

Maski

Obecnie jest obowiązek noszenia masek:

1) w środkach publicznego transportu zbiorowego,

2) w miejscach ogólnodostępnych – chyba, że będzie zachowana odległość 1,5 m,

3) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej,

4) w obiektach handlowych lub usługowych,

5) w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

Wyłączenie z obowiązku np. ze względu na stan zdrowia.

Strefa Czerwona – wszędzie maski w przestrzeni publicznej

Strefa Żółta – wszędzie maski w przestrzeni publicznej

 

Handel

Obecnie jest obowiązek noszenia przez klientów podczas zakupu towa­rów lub usług rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk.

Strefa Czerwona – bez zmian

Strefa Żółta – bez zmian

 

Poprawa kondycji fizycznej (ujęta w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z)

Obecnie pod warunkiem realizowania przez widzów lub klientów obowiązku zakrywania ust i nosa.

Strefa Czerwona – zakaz

Strefa Żółta – 25 proc. publiczności

 

Kluby nocne, dyskoteki

Obecnie zakaz prowadzenia działalności.

Strefa Czerwona – bez zmian

Strefa Żółta – bez zmian

 

Salony kosmetyczne, fryzjerskie i tatuażu

Obecnie w miejscu, w którym jest prowadzona taka działalność przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun.

Strefa Czerwona – bez zmian

Strefa Żółta – bez zmian

 

Transport lotniczy

Obecnie jest obowiązek:

1) zapewnienia płynów do dezynfekcji rąk na pokładzie statku powietrznego,

2) dezynfekcji statku powietrznego:

a) raz na dobę w przypadku wykonywania operacji lotniczych z pasażerami,

b) po każdej operacji lotniczej z osobą chorą albo z podejrzeniem zakażenia chorobą zakaźną,

c) przed i po każdej operacji lotniczej z pasażerami trwającej co najmniej 6 godzin;

3) przekazania pasażerom, za pośrednictwem personelu pokładowego, do wypełnienia formularzy kart lokalizacji podróżnego dla celów zdrowotnych oraz odebrania wypełnionych kart – w przypadku, gdy pasażer przekracza granicę państwową w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Strefa Czerwona – bez zmian

Strefa Żółta – bez zmian


Aktualizacja 09.10.2020 r.

Komunikat w sprawie wykrycia wirusa SARS-CoV-2 w Szkole Podstawowej Nr 6 w Żyrardowie

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 w Żyrardowie w dniu 9 października 2020 r. została powiadomiona przez Państwową Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Żyrardowie, że u jednego z pracowników Szkoły ujawniono pozytywny wynik testu na koronawirusa. O zaistniałej sytuacji powiadomiono organ prowadzący szkołę oraz organ nadzoru pedagogicznego i niezwłocznie podjęto działania zgodnie z przyjętymi procedurami. Wszystkie osoby, które miały kontakt bezpośredni z osobą zakażoną, zostały poinformowane o tym fakcie i zgłoszone do Sanepidu. Osoby te będą przebywać na kwarantannie. Wszystkie podjęte działania są środkami zapobiegawczymi, a sytuacja cały czas jest monitorowana. Prosimy o zachowanie spokoju. Klasa VIIA i część uczniów z klasy VIIC, w dniach 12.10.2020 r. – 16.10.2020r., będą pracować w trybie zdalnym. Pozostała część uczniów naszej Szkoły będzie pracować w trybie stacjonarnym. Ponawiamy prośbę, aby zadbać oto, żeby dzieci przychodziły do szkoły zdrowe i zabezpieczone w maseczki.

Grażyna Beliniak Dyrektor Szkoły


Żyrardów w „strefie żółtej”

Publikowana cyklicznie przez Ministerstwo Zdrowia lista powiatów, w których wprowadzane są dodatkowe obostrzenia, powstaje na podstawie analiz dynamiki wzrostów zakażeń w ciągu ostatnich 14 dni. Jeśli nowych zachorowań było powyżej 12 na 10 tys. mieszkańców, wtedy powiat zaliczany jest do strefy czerwonej, a jeśli między 6 a 12 na 10 tys., do strefy żółtej.

W powiatach czerwonych i żółtych obowiązują obostrzenia dotyczące: targów i kongresów, wydarzeń sportowych, kulturalnych, gastronomii, sanatoriów, wesel, zgromadzeń, transportu,obowiązku noszenia maseczek itd.

Szczegółowe obostrzenia dla powiatów czerwonych i żółtych: https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow

Ministerstwo zdrowia informuje zarazem, że już wkrótce zostanie przedstawiony projekt rozporządzenia, który wprowadzi nowe lub zaostrzy już obowiązujące obostrzenia i limity.  Dotyczyć one będą m.in. liczby osób biorących udział w zgromadzeniach, w tym w przyjęciach rodzinnych – w strefie zielonej do 100 osób, w strefie żółtej do 75 osób. Natomiast w strefie czerwonej pozostanie ograniczenie zgromadzeń do 50 osób.

Zgodnie z projektowanymi zmianami obowiązek zasłaniania ust i nosa na wolnym powietrzu zostanie rozszerzony i będzie obowiązywał również w strefie żółtej, a nie jak do tej pory tylko w strefie czerwonej. Planuje się, że nowe rozwiązania zaczną obowiązywać od 15 października.

Usytuowanie Żyrardowa w strefie żółtej sprawia, że niezmiernie ważne staje rygorystyczne przestrzeganie reżimu sanitarnego oraz innych obostrzeń wynikających z decyzji Ministerstwa Zdrowia. To w dużej mierze od nas i naszego zdyscyplinowania zależy, jak będzie się rozwijać sytuacja epidemiczna na terenie naszego powiatu. Nie zapominajmy zatem o tak elementarnych zasadach, jak zachowanie dystansu społecznego, dezynfekcja rąk, czy zasłanianie nosa i ust, w tych miejscach gdzie jest to wymagane. Postarajmy się także ograniczyć nasze społeczne kontakty i może nieco więcej czasu spędzać w domach.


Urząd Miasta Żyrardowa

W związku z objęciem powiatu żyrardowskiego strefą żółtą, dbając o nasze wspólne bezpieczeństwo, od 5 października, zmieniamy zasady pracy Urzędu Miasta Żyrardowa.

Począwszy od poniedziałku, na dotychczasowych zasadach, a więc z zachowaniem zasad dystansu społecznego, obowiązku dezynfekcji rąk i zasłanianiu ust oraz nosa, działał będzie parter urzędu, a więc:

– Biuro Obsługi Mieszkańca, w tym kasa urzędu,

– Wydział Działalności Gospodarczej,

– Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich (wszystkich formalności będzie można dopełnić w BOM lub pokoju nr 10 na parterze).

Pozostałe wydziały będą dostępne dla klientów po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z wybranym wydziałem, za pośrednictwem aparatu telefonicznego na portierni urzędu miasta.

Gorąco zachęcamy Państwa do korzystania z komunikacji z nami za pośrednictwem telefonu, poczty tradycyjnej i elektronicznej, a także – na ile jest to możliwe – dopełnienia formalności przez internet (ePUAP). Formularze wniosków wraz z informacją o procedurach załatwiania poszczególnych spraw dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej:

https://www.bip.zyrardow.pl/1451,wedlug-alfabetu


Placówki oświatowe.

Wewnętrzne zasady organizacji pracy w związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS CoV -2 i określone działania prewencyjne mające na celu uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa określone w zarządzeniach dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów, zapewniają spełnienie wszystkich zaleceń sanitarno-epidemiologicznych (zarówno dla wymogów żółtej, jak i czerwonej strefy), co oznacza, że dla funkcjonowania placówek nic się nie zmienia. Wszystkie placówki funkcjonują bez zakłóceń. Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli odrębnymi komunikatami mogą wprowadzać zmiany w organizacji funkcjonowania, dlatego zachęcamy do monitorowania stron internetowych poszczególnych placówek oświatowych


PGM Żyrardów

W związku z wprowadzeniem od 03.10.2020r w Powiecie Żyrardowskim strefy żółtej, Zarząd PGM w Żyrardowie informuje, że na Targowisku Miejskim zostały już wprowadzone określone procedury, które przystosowały działanie Targowiska Miejskiego do zaistniałej sytuacji.

 1. Na głównych bramach zainstalowane są pojemniki z płynem dezynfekcyjnym, które uzupełniane są na bieżąco. Na pozostałych wejściach są informacje gdzie takie pojemniki są zainstalowane.
 2. Na wszystkich czynnych wejściach są zawieszone czytelne tablice z ogłoszeniem o obowiązku noszenia maseczek na terenie Targowiska Miejskiego.
 3. Na dostępnym sprzęcie audio są podawane cyklicznie głośne informacje i przypomnienia o konieczności noszenia maseczek i szybkim robieniu zakupów.
 4. W dniu jutrzejszym tj. 03.04.2020 r. zostaną zamieszczone na stronie internetowej i Facebooku PGM /Zakładka Targowisko/, informacje o podjętych w/w działaniach na Targowisku.

Jednocześnie informuję, że Kierownik Targowiska Miejskiego jest w stałym kontakcie telefonicznym z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Żyrardowie. Na dzień dzisiejszy w działaniach Targowiska nie zachodzą żadne istotne zmiany poza wyżej wymienionymi. W dalszym ciągu obowiązuje Zarządzenie Nr 25/2020 Zarządu PGM regulujące kwestie przeciwdziałania epidemii COVID 19 na Targowisku Miejskim.

Ponadto, w siedzibie Spółki (ul. Armii Krajowej 5), Targowisku Miejskim (ul. Moniuszki 44-46), Punkcie Obsługi Mieszkańca (ul. 1 Maja 58) oraz pracownikom obsługującym nieruchomość przy ul. Ludwika Waryńskiego 1, zapewniony jest dostęp do środków dezynfekujących, a odległości między stanowiskami pracy wynoszą co najmniej 1,5 m.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrardowie informuje, że w związku z wejściem strefy żółtej nie przewidujemy żadnych zmian w funkcjonowaniu ośrodka.


AQUA Żyrardów

Pływalnia

– dopuszczalna ilość na pływalni 75% całkowitego obłożenia,
– trybuny na pływalni pozostają zamknięte do odwołania,
– zwiększenie ilości dezynfekcji szafek, klamek itp.

Hotel

– działalność hotelowa w strefie żółtej jest bez zmian, dodatkowo została zwiększona dezynfekcja.

Hala sportowa

– na widowni podczas wydarzeń sportowych zostanie wpuszczone 25% maksymalnego obłożenia,
– zwiększenie ilości dezynfekcji szafek, klamek, toalet, szatni itp.

Zalew Żyrardowski

– bez zmian możliwość spacerowania,
– pomieszczenia socjalne (toalety) zostają zamknięte.


Komunikat z dnia 09.10.2020 r.

Komunikat w sprawie wykrycia wirusa SARS-CoV-2 w Szkole Podstawowej Nr 6 w Żyrardowie

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 w Żyrardowie w dniu 9 października 2020 r. została powiadomiona przez Państwową Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Żyrardowie, że u jednego z pracowników Szkoły ujawniono pozytywny wynik testu na koronawirusa. O zaistniałej sytuacji powiadomiono organ prowadzący szkołę oraz organ nadzoru pedagogicznego i niezwłocznie podjęto działania zgodnie z przyjętymi procedurami. Wszystkie osoby, które miały kontakt bezpośredni z osobą zakażoną, zostały poinformowane o tym fakcie i zgłoszone do Sanepidu. Osoby te będą przebywać na kwarantannie. Wszystkie podjęte działania są środkami zapobiegawczymi, a sytuacja cały czas jest monitorowana. Prosimy o zachowanie spokoju. Klasa VIIA i część uczniów z klasy VIIC, w dniach 12.10.2020 r. – 16.10.2020r., będą pracować w trybie zdalnym. Pozostała część uczniów naszej Szkoły będzie pracować w trybie stacjonarnym. Ponawiamy prośbę, aby zadbać oto, żeby dzieci przychodziły do szkoły zdrowe i zabezpieczone w maseczki.

Grażyna Beliniak Dyrektor Szkoły