Dobiegła końca inwestycja drogowa w ul. Mickiewicza. To kolejna inwestycja służąca przede wszystkim poprawie bezpieczeństwa pieszych i kierowców.

W ramach przebudowy odcinka ul. Mickiewicza wykonany został szeroki zakres prac. Wybudowana została ścieżka pieszo-rowerowa na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Roszarniczej po stronie Zalewu. Wybudowano i przebudowo fragmenty chodników, przejść dla pieszych i rowerów.

Jednym z ważniejszych zadań była przebudowa części skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Kasprowicza oraz ul. Mickiewicza z ul. Słowiańską w zakresie nawierzchni chodników wraz z dostosowaniem przejść dla pieszych do obowiązujących przepisów w tym z użyciem płyt typu STOP.

Przebudowano także dwa dojścia do peronów przystankowych – przy ul. Kasprowicza i ul. Roszarniczej. Wybudowano sygnalizację świetlną na jednym z przejść dla pieszych.

Przed skrzyżowaniem z ul. Roszarniczą zamontowano radarowy wyświetlacz prędkości dyscyplinujący kierowców, którzy przekraczają dozwoloną prędkość na drodze.

Wykonano oznakowanie pionowe i poziome, zamontowano urządzenia organizacji ruchu, w tym znaku aktywny D-6 nad jednym z przejść dla pieszych. Pojawiły się też nowe nasadzenia drzew oraz trawniki wzdłuż ulicy.

Wykonawcą robót drogowych w ul. Mickiewicza był Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych Margot  Expert Sp. z o.o z Warszawy.

Inwestycja dofinansowania została ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 915 366,50 zł. Wartość wykonanych robót wynosi 1 315 646,16 zł.