Program osłonowy „Posiłek w szkole i w domu” Miasto Żyrardów realizuje z powodzeniem już od 2019 r. Podczas styczniowej sesji Rada Miasta Żyrardowa zdecydowała o kontynuowaniu programu przez kolejne cztery lata. Nowością w tej nowej odsłonie programu osłonowego jest uproszczenie procedur związanych z otrzymaniem wsparcia.

– Ze świadczenia będą mogły skorzystać dzieci i młodzież, które nie mają możliwości zjedzenia gorącego posiłku w ciągu dnia – wyjaśnia Prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski. – Zapewnimy ciepły posiłek nawet jeśli rodzice nie spełniają wymagań ustawowych do uzyskania pomocy społecznej. Wystarczy, aby uczeń wyraził chęć zjedzenia posiłku.

Celem Programu jest ochrona poziomu życia dzieci i młodzieży będących mieszkańcami miasta Żyrardów i ograniczanie zjawiska ich niedożywienia poprzez tworzenie warunków do zapewnienia im posiłku, w szczególności w sytuacji gdy są one tego posiłku pozbawione.

Program realizowany będzie przez Centrum Usług Społecznych we współpracy z dyrektorami żyrardowskich szkół i przedszkoli.

Bezpośrednim beneficjentem Programu jest dziecko – wychowanek żłobka, przedszkola, uczeń szkoły podstawowej lub średniej,  dla którego miejscem zamieszkania jest miasto Żyrardów.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych okoliczności, a w szczególności trudnej sytuacji życiowej rodziny dziecka lub ucznia, gdy uczeń lub dziecko wyrazi chęć zjedzenia posiłku, dyrektor szkoły, przedszkola, żłobka informuje Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie o potrzebie udzielenia dziecku pomocy w formie posiłku.

Na podstawie informacji dyrektora szkoły, przedszkola lub żłobka, Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie pokrywa koszt posiłku, a przyznanie tej formy pomocy nie wymaga wydania decyzji administracyjnej i ustalania sytuacji rodziny w drodze wywiadu środowiskowego.