Informujemy, że zostało sporządzone i wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Żyrardowa przy Placu Jana Pawła II Nr 1 Zarządzenie Nr 81/21 z dnia 29.04.2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Żyrardowa Plac Jana Pawła II Nr 1 pok. 35,  tel. 46 858-15-58.

Tekst Zarządzenia znajduje się na stronie internetowej urzędu bip.zyrardow.pl