Stowarzyszenie „Nieść Ulgę w Cierpieniu” im. Ojca Pio i Matki Teresy przedłużyło do dnia 14.09.2022 do godz. 15.00, termin składania ofert w przetargu na wykonanie robót budowlanych ETAPU I „stanu zerowego”, oraz ETAPU II „stanu surowego” budynku hospicjum. W wyznaczonym wcześniej terminie nie wpłynęły niestety żadne oferty.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znaleźć można na stronie stowarzyszenia: