21 kwietnia br. w Szkole Podstawowej  Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Żyrardowie odbyły się miejskie eliminacje XLIII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w roku szkolnym 2021/2022  dla uczniów szkół podstawowych.

Turniej zorganizowany został w dwóch grupach: grupa I uczniowie klas IV – VI i grupa II uczniowie klas VII – VIII. Do turnieju zgłosiły się drużyny czteroosobowe (Grupa I) i trzyosobowe (grupa II) reprezentujące Żyrardowskie placówki:

 1. Szkołę Podstawową Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica,
 2. Szkołę Podstawową Nr 4 im. Mikołaja Reja,
 3. Szkołę Podstawową Nr 6 im. Elizy Orzeszkowej,
 4. Szkołę Podstawową Nr 7 im. Henryka Sienkiewicza.

Uczestnicy turnieju rozwiązywali  dwa testy  przygotowane przez Komendę Powiatową Policji w Żyrardowie- test teoretyczny dotyczący zasad i przepisów o ruchu pieszych, rowerzystów, znaków drogowych, sytuacji w ruchu drogowym składający się z 25 pytań oraz test – skrzyżowania składający się z 10 zadań polegających na ustaleniu prawidłowej kolejności przejazdu przez skrzyżowanie. Koordynatorem Turnieju i Sędzią Głównym był Maciej Jankowski.

W kategorii szkół podstawowych Grupa I zwyciężyła drużyna reprezentująca Szkołę Podstawową Nr 7 w składzie osobowym:

 1. Antonina Kowalczyk
 2. Weronika Grabowska
 3. Paweł Miastowski
 4. Filip Mężyński

II miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 4

W kategorii szkół podstawowych Grupa II zwyciężyła drużyna reprezentująca Szkołę Podstawową Nr 3 w składzie osobowym:

 1. Lidia Chyziak
 2. Bartosz Regulski
 3. Aleks Wojtkowski

Kolejne miejsca zajęły drużyny z n/w szkół:

II miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 4

III miejsce – Szkoła Podstawowa  Nr 6

Indywidualnie zwyciężyli w kategorii szkół podstawowych:

 • Grupa I – Weronika Grabowska
 • Grupa II – Aleks Wojtkowski

Wszystkim laureatom nagrody wręczył prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski.  Magdalena Popowczak Naczelnik Wydziału Prewencji Straży Miejskiej obdarowała uczestników opaskami odblaskowymi.

Na szczeblu powiatowym Ogólnopolskiego Turnieju  Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym Żyrardów będą reprezentować drużyny:

w kategorii klas IV – VI drużyna Szkoły Podstawowej Nr  7 im. Henryka Sienkiewicza, a w kategorii klas VII – VIII drużyna Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica.