Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski po raz kolejny uhonoruje Stypendiami im. Filipa de Girarda osoby mające szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury czy opieki nad zabytkami. Wnioski można składać do 26 kwietnia 2024 roku.

Stypendystami mogą być wyłącznie mieszkańcy Żyrardowa, którzy za sprawą swej działalności artystycznej oraz odnoszonych sukcesów przyczyniają się do promocji naszego miasta.

Informacje dotyczące naboru oraz formy przygotowania wniosku znaleźć można w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Żyrardowa Nr 106/24 z dnia 27 marca 2024 r. opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zasady przyznawania stypendiów reguluje uchwała Rady Miasta Żyrardowa z 28 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendiów im. Filipa de Girarda.

Zapraszamy do składania wniosków!

1. Zarzadzenie Nr 106 PMZ z dn. 27 marca 2024

2. Uchwala XXIII.159.16 RMZ z 28 kwietnia 2016 r.

3. Wzor wniosku