Małymi krokami, ale konsekwentnie do przodu postępuje budowa ośrodka hospicyjnego w Żyrardowie, którego realizacji podjęło się Stowarzyszenie „Nieść Ulgę w Cierpieniu” im. Ojca Pio i Matki Teresy.

6 sierpnia na teren inwestycji przy ul. Kanałowej wjechał sprzęt budowlany, który posłuży wykonawcy – Zakładowi Konsultacyjno-Badawczemu Geocomp z Krakowa, do realizacji tzw. etapu zerowego, czyli wykonania kolumn betonowych wraz z platformą roboczą.

Jednocześnie Stowarzyszenie ogłosiło kolejny przetarg i szuka wykonawcy na dwa następne etapy robót. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znaleźć można na stronie: https://hospicjum-zyrardow.pl/oglaszamy-kolejny-przetarg/

Termin składania ofert mija 26 sierpnia br.