Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok.

Konsultacje potrwają do 27 października 2023 r.

Informacje o tym, gdzie można zapoznać się z projektem programu współpracy na rok 2024 oraz jak zgłosić do niego swoje propozycje znaleźć można na stronie www.dialog.mazovia.pl w zakładce „konsultacje”.

Bezpośredni link: https://www.dialog.mazovia.pl/wspolpraca/konsultacje?kid=149

TWOJE ZDANIE SIĘ LICZY! WYPOWIEDZ SIĘ!