Wymień ogrzewanie w swoim mieszkaniu, korzystając z dofinansowania!. Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski ogłosił nabór wniosków o udzielenie dofinansowania do inwestycji w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Dofinansowanie mogą otrzymać osoby prywatne, właściciele mieszkań w blokach, uprawnieni z ograniczonego prawa rzeczowego, najemcy mieszkań będących własnością gminy oraz małe wspólnoty mieszkaniowe posiadające od 3 do 7 lokali.

Komu przysługuje dofinansowanie?

Wsparcie w ramach programu uzyskać mogą mieszkańcy Żyrardowa

– posiadający tytuł prawny do mieszkania wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego,

– najemcy lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy (jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy).

– wspólnoty mieszkaniowe, mające w swym zarządzie od 3 do 7 lokali zlokalizowanych na terenie Żyrardowa

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na termomodernizację mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Dofinansowanie z programu Ciepłe Mieszkanie można otrzymać m.in. na:

– nowe źródło ciepła (pompa ciepła, kondensacyjny kocioł gazowy, kocioł na pellet),

– podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła,

– wykonanie instalacji c.o. i c.w.u.

– wentylację mechaniczną,

– wymianę okien i drzwi.

Gdzie złożyć wniosek?

– w formie papierowej: Urząd Miasta Żyrardowa, ul. Limanowskiego 44, Biuro Obsługi Klienta – parter;

– w formie elektronicznej: przez skrzynkę podawczą Miasta Żyrardów znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP): /umzyrardow/skrytka

Termin składania wniosków

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.

Więcej informacji w zakładce Program Ciepłe Mieszkanie.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z Wydziałem Rewitalizacji i Rozwoju Urzędu Miasta, nr tel. 46 880 06 55, 46 880 06 46, e-mail: rewitalizacja@zyrardów.pl