Miasto Żyrardów otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych  znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Budżet przyznany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację programu na terenie Miasta Żyrardowa wynosi 1 327 500,00 zł.

Program w Mieście Żyrardów realizowany będzie w latach 2024-2026.

 

 

 

 

Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski ogłosił nabór wniosków o udzielenie dofinansowania do inwestycji w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Program Ciepłe Mieszkanie realizowany jest w ten sposób, że NFOŚiGW udostępnia środki dla WFOŚiGW, które zawierają umowy z zainteresowanymi gminami, a te ogłaszają nabór wniosków wśród mieszkańców, będących ostatecznymi beneficjentami.

Zarządzenie nr 235/24 z dnia 28.06.2024 r. Prezydenta Miasta Żyrardowa ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie.

Zarządzenie opublikowane jest na stronie: https://www.bip.zyrardow.pl

Dofinansowanie mogą otrzymać:

 • osoby prywatne,
 • właściciele mieszkań w blokach, uprawnieni z ograniczonego prawa rzeczowego,
 • najemcy mieszkań będących własnością gminy,
 • małe wspólnoty mieszkaniowe posiadające od 3 do 7 lokali.

Dopłaty przeznaczone są na termomodernizację mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Dofinansowanie z programu Ciepłe Mieszkanie można dostać m.in. na:

 • nowe źródło ciepła (pompa ciepła, kondensacyjny kocioł gazowy, kocioł na pellet),
 • podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła,
 • wykonanie instalacji c.o. i c.w.u.
 • wentylację mechaniczną,
 • wymianę okien i drzwi.

Ciepłe Mieszkanie uwzględnia różne poziomy dofinansowania w zależności od dochodów oraz specjalne warunki dla najbardziej zanieczyszczonych gmin.

Program podzielony na 4 segmenty – 3 skierowane do osób indywidualnych i jedna dla wspólnot mieszkaniowych.

 1. Dla osób o dochodach do 135 tys. zł rocznie maksymalna wysokość dotacji wynosi  do 16,5 tys. zł, co stanowi maksymalnie 30% kosztów kwalifikowanych na jeden lokal mieszkalny.
 2. Dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi do 1894 zł dla gospodarstw wieloosobowych i do 2651 zł dla jednoosobowych, mogą ubiegać się o wyższą dotację – do 27,5 tys. zł (60% kosztów kwalifikowanych).
 3. Dla osób, których średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1090 zł, a w jednoosobowym – 1526 zł, lub dla osób uprawnionych do otrzymywania zasiłków stałych, okresowych, rodzinnych lub opiekuńczych. W takim przypadku możliwe jest uzyskanie dofinansowania w wysokości 41 tys. zł (do 90% kosztów kwalifikowanych).
 4. Czwarta część programu, skierowana dla wspólnot mieszkaniowych, daje różne możliwości dofinansowania, pokrywające do 60% kosztów kwalifikowanych. Dotacje wynoszą:
 • do 350 tys. zł w przypadku kompleksowej termomodernizacji z wymianą źródła ciepła,
 • do 360 tys. zł jeżeli projekt uwzględnia także zakup i instalację mikroinstalacji fotowoltaicznej (lub 375 tys. zł w przypadku zastosowania pomp ciepła),
 • do 150 tys. zł dla projektów obejmujących jedynie termomodernizację, bez wymiany źródeł ciepła.