Urząd Miasta Żyrardowa informuje o przyznaniu dofinansowania do zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie Miasta Żyrardowa” dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Do realizacji ww. zadania została wybrana firma Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Piotr” Piotr Jaczyński z siedzibą w Lesznie przy ul. Warszawskiej 38B.

Obecnie trwają prace związane z demontażem i odbiorem szkodliwych wyrobów z nieruchomości znajdujących się na terenie Miasta Żyrardowa, na podstawie złożonych w wyznaczonym terminie wniosków o usunięcie wyrobów zawierających azbest. Zgodnie z zapisami umowy prace mają zostać zrealizowane w terminie do 29 września br.

Jednocześnie informujemy, że trwa nabór wniosków o usunięcie wyrobów zawierających azbest na rok 2024. Wnioski oraz dodatkowe informacje można uzyskać
w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Żyrardowa, pok. 31 (drugie piętro), tel. 46 858 15 05.