Prezydent Miasta Żyrardowa rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: organizacja czasu wolnego w formie stacjonarnej dla dzieci i młodzieży z terenu Żyrardowa w okresie ferii zimowych dla województwa mazowieckiego w 2023 r.