Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski rozstrzygnął otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym propagowania wśród mieszkańców aktywnych form spędzania wolnego czasu.

Zarządzenie Prezydenta Miasta opublikowane jest na stronie www.bip.zyrardow.pl

Szczegółowe informacje uzyskać można również w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, nr tel. 46 858 15 71.

Link do zarządzenia: https://www.bip.zyrardow.pl/a,113371,zarzadzenie-nr-13423-prezydenta-miasta-zyrardowa-z-dnia-4-maja-2023-r-w-sprawie-rozstrzygniecia-otwa.html