Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski rozstrzygnął otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2023 roku.

Do realizacji zadania zostały wybrane następujące organizacje,  uprawnione i spełniające wymogi konkursu podmioty oraz przyznano następujące kwoty dotacji:

– Fundacja Life Balance, Poznaj depresję, poznaj siebie – organizacja warsztatów, Dni Zdrowia Psychicznego oraz konsultacji dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz nauczycieli i rodziców w Żyrardowie, 11.000 zł.

– Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym „Amazonki” w Żyrardowie,  „Nasze zdrowie w naszych rękach”, 11.000 zł,

– Stowarzyszenie Sport Life, „ Sport Life na zdrowie 2023”, 8.000 zł.

Zarządzenie nr 94/23 Prezydenta Miasta z dnia 29 marca br. opublikowane jest na stronie www.bip.zyrardow.pl:

Szczegółowe informacje uzyskać można również w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, nr tel. 46 858 15 71.