Drodzy rodzice! Przypominamy, że trwa rekrutacja do Szkół Podstawowych Nr 1, 2, 3, 4, 6, 7 na rok szkolny 2021/2022. A dziś rozpoczęła się rekrutacja na wolne miejsca w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Prosimy zapoznać się z zasadami rekrutacji. Nie przegapcie obowiązujących terminów!

Rekrutacja do szkół

Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej, przyjmowane są do klasy I z urzędu na podstawie zgłoszenia, złożonego w terminie: 1 – 15 marca 2021 r. Również rekrutacja na wolne miejsca odbywa się w terminie: 1 – 15 marca 2021 r.

Postępowanie rekrutacyjne do klas I SP jest prowadzone z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji znajdującego się pod adresem: http://www.zyrardow.podstawowe.vnabor.pl

Rekrutacja do przedszkoli

Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny – w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza.  Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego rodzice mogą składać w terminie: 1 – 8 marca 2021 r. w godz. 8.00 – 16.00.

Rekrutacja na wolne miejsca w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych odbędzie się w terminie: 9 – 22 marca 2021 r. z wykorzystaniem systemu informatycznego, dostępnego pod adresem: www.zyrardow.przedszkola.vnabor.pl.
Wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego będzie dostępny w tym systemie od 9 marca br.

UWAGA! Zmiana lokalizacji Miejskiego Przedszkola Nr 6

Informujemy, że od nowego roku szkolnego Miejskie Przedszkole nr 6 im. Krasnala Hałabały w Żyrardowie będzie miało nową lokalizację przy ul. Ks. Stanisława Brzóski 11-13 w Żyrardowie.

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji dostępne są na stronie Miasta www.zyrardow.pl w zakładce Mieszkaniec / Oświata.

Poniżej bezpośrednie linki:
Rekrutacja do szkół
Rekrutacja do przedszkoli