Mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej mają szanse na pozyskanie wsparcia finansowego na dostosowanie ogrzewania w swoim mieszkaniu do właściwych norm ekologicznych oraz termomodernizację pozwalającą na obniżenie kosztów zużycia energii cieplnej. Aby wspomóc mieszkańców w tym zakresie Urząd Miasta Żyrardowa przystąpił do programu „Ciepłe mieszkanie”. Osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji prosimy o złożenie deklaracji najpóźniej do 10 listopada br.

NFOŚiGW udostępnia środki dla WFOŚiGW, które zawierają umowy z zainteresowanymi gminami, a te ogłaszają nabór wniosków wśród mieszkańców, będących ostatecznymi beneficjentami.

Dofinansowanie mogą otrzymać:

 • osoby prywatne,
 • właściciele mieszkań w blokach, uprawnieni z ograniczonego prawa rzeczowego,
 • najemcy mieszkań będących własnością gminy,
 • małe wspólnoty mieszkaniowe posiadające od 3 do 7 lokali.

Dopłaty przeznaczone są na termomodernizację mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Dofinansowanie z programu ,,Ciepłe Mieszkanie” można dostać m.in. na:

 • nowe źródło ciepła (pompa ciepła, kondensacyjny kocioł gazowy, kocioł na pellet),
 • podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła,
 • wykonanie instalacji c.o. i c.w.u.
 • wentylację mechaniczną,
 • wymianę okien i drzwi.

,,Ciepłe Mieszkanie” uwzględnia różne poziomy dofinansowania w zależności od dochodów oraz specjalne warunki dla najbardziej zanieczyszczonych gmin.

Program podzielony jest na cztery segmenty – trzy skierowane do osób indywidualnych i jedna dla wspólnot mieszkaniowych.

 1. Dla osób o dochodach do 135 tys. zł rocznie maksymalna wysokość dotacji wynosi  do 16,5 tys. zł, co stanowi maksymalnie 30% kosztów kwalifikowanych na jeden lokal mieszkalny, a dla mieszkań w najbardziej zanieczyszczonych gminach – do 35% (do 19 tys. zł).
 2. Dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi do 1894 zł dla gospodarstw wieloosobowych i do 2651 zł dla jednoosobowych, mogą ubiegać się o wyższą dotację – do 27,5 tys. zł (60% kosztów kwalifikowanych), a w przypadku lokali na terenie najbardziej zanieczyszczonych gmin – do 29,5 tys. zł (65% kosztów).
 3. Dla osób, których średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1090 zł, a w jednoosobowym – 1526 zł, lub dla osób uprawnionych do otrzymywania zasiłków stałych, okresowych, rodzinnych lub opiekuńczych. W takim przypadku możliwe jest uzyskanie dofinansowania w wysokości 41 tys. zł (do 90% kosztów kwalifikowanych) lub 43,9 tys. zł (95% kosztów) dla mieszkań w najbardziej zanieczyszczonych gminach.
 4. Czwarta część programu, skierowana dla wspólnot mieszkaniowych, daje różne możliwości dofinansowania, pokrywające do 60% kosztów kwalifikowanych. Dotacje wynoszą:
 • do 350 tys. zł w przypadku kompleksowej termomodernizacji z wymianą źródła ciepła,
 • do 360 tys. zł jeżeli projekt uwzględnia także zakup i instalację mikroinstalacji fotowoltaicznej (lub 375 tys. zł w przypadku zastosowania pomp ciepła),
 • do 150 tys. zł dla projektów obejmujących jedynie termomodernizację, bez wymiany źródeł ciepła.

Właściciele mieszkań nie składają wniosków bezpośrednio do wojewódzkich funduszy środowiska, które są operatorami programu. To gminy wnioskują o środki do wojewódzkich funduszy, a następnie uruchamiają programy wsparcia dla mieszkańców i to wówczas właściciele mieszkań będą mogli złożyć wniosek o dofinansowanie bezpośrednio do swojego urzędu gminy.

Deklaracja przystąpienia do programu i wykaz kosztów kwalifikowanych programu znajdują się poniżej oraz w zakładce Ciepłe Mieszkanie. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w programie muszą złożyć deklaracje najpóźniej do dnia 10 listopada 2023 r. do Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Żyrardowa, pokój nr 31.

Wykaz kosztow kwalifikowanych cz.1

Wykaz kosztow cz. 2

Cieple mieszkanie

Deklaracja – mieszkancy – Cieple mieszkanie

Deklaracja – wspolnoty – Cieple mieszkanie