Prezydent Miasta Żyrardowa przedstawia ofertę realizacji zadania publicznego składanego w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.).

W dniu 3 października 2023 roku do Urzędu Miasta Żyrardowa wpłynęła oferta Fundacji Kwietnej na realizację zadania publicznego pn. „Rewitalizacja i zazielenianie podwórka na terenie zabytkowej Osady Fabrycznej w Żyrardowie – realizacja I etapu”. Zadanie polega na realizacji I etapu planu zagospodarowania zieleni podwórka położonego na terenie Osady Fabrycznej w Żyrardowie, który został stworzony w wyniku konsultacji społecznych z mieszkańcami podwórka. Realizacja polega na zakupie materiału nasadzeniowego i organizacji społecznego sadzenia roślin z udziałem mieszkańców podwórka. W ramach realizacji zadania zostaną zakupione rośliny do nasadzeń — byliny, krzewy i drzewa, a także poczęstunek dla uczestników akcji społecznej. Realizacja zadania obejmuje także pogadanka o bioróżnorodności we wspólnej przestrzeni i instruktaż dotyczący dalszej opieki nad zielenią.

Zgodnie z art. 19 a ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do 11 października 2023 r. może zgłosić uwagi dotyczące oferty, poprzez wypełnienie formularza uwag i wysłanie go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: (skan z podpisem) lub złożenie w formie pisemnej w Biurze Obsługi Urzędu Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1, w godzinach pracy Urzędu.

Pliki do pobrania